Uczniowie szkół z terenu gminy Jarocin przez kilka miesięcy zbierali surowce wtórne. Inni przygotowali prace plastyczne, obrazujące zasady prawidłowej segregacji odpadów. Ogłoszenie wyników dwóch konkursów ekologicznych: „Poszukiwacze zaginionych odpadów” i „Kto gminę Jarocin szanuje, odpady segreguje” nastąpiło w trakcie pierwszej EkoGali, która odbyła się w JOK Jarocin.

Najlepsi poszukiwacze plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek i zużytych baterii pojadą w nagrodę na wycieczki do ZOO i Afrykarium we Wrocławiu lub do Parku Trampolin w Ostrowie. Najbardziej zaangażowane palcówki otrzymały także nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, np. aparaty fotograficzne, telewizory czy tablice interaktywne. Z kolei prace laureatów konkursu plastycznego zostaną zamieszczone w kalendarzu na rok 2019, który promował będzie selektywną zbiórkę odpadów. - Tematy dotyczące ochrony środowiska leżą burmistrzowi Adamowi Pawlickiemu i radnym rady miejskiej na sercu od wielu lat. Konsekwentnie  działamy w bardzo wielu dziedzinach, żeby  Jarocin był w Polsce liderem w różnych formach zagospodarowania odpadów, ale też działań proekologicznych – podkreślił w trakcie gali Witosław Gibasiewicz, zastępca burmistrza Jarocina. Zanim ogłoszono wyniki konkursów na scenie JOK Jarocin zaprezentowali się tancerze ze Studia Kreacji Ruchu Arlety Piotrowskiej.

Uzbierali ponad 7 ton odpadów!

W konkursie „Poszukiwacze zaginionych odpadów”wzięło udział 28 szkół z gminy Jarocin. W ramach konkursu uczniowie zbierali plastikowe nakrętki, puszki aluminiowe i zużyte baterie. W jego ramach uczniowie zebrali łącznie ponad 7500 kg surowców. W ramach przedsięwzięcia każda klasa miała możliwość odbycia zielonych lekcji na terenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Odpadami. Dzieci podczas przeprowadzonych prelekcji z ciekawością obserwowały proces przetwarzania odpadów w instalacji. - Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie ma w tym roku 15 lat, czyli tyle ile najstarsi z uczestników  tegorocznego konkursu. Jesteście zatem rówieśnikami. W tym jubileuszowym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy edycję konkursów. Cieszymy się, że dla tak wielu z was okazały się interesujące. Już dziś mogę zapowiedzieć, ze w przyszłym roku odbędzie się jego druga edycja, ale poszerzona na teren całego Porozumienia Międzygminnego, w skład którego wchodzi kilkanaście gmin -  poinformował Witosław Gibasiewicz.

Nagrody w konkursie otrzymały klasy i szkoły, które zebrały najwięcej surowców. Zwycięzcami w tych kategoriach zostali odpowiednio uczniowie klasy 3 gimnazjum z Zespołu Szkół w Prusach oraz uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Heweliusza w Potarzycy. Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy w swoich placówkach zebrali największą ilość odpadów.

Nagrodzeni w kategorii najlepsza klasa:

1 miejsce - klasa 3 gimnazjum, Zespół Szkół w Prusach
2 miejsce - klasa 4b Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie
3 miejsce - klasa 3 z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Heweliusza w Potarzycy
4 miejsce - oddział „Niezapominajki” z Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” w Jarocinie

Nagrodzeni w kategorii najlepsza szkoła:

1 miejsce -Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Heweliusza W Potarzycy
2 miejsce - Zespół Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi
3 miejsce - Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” w Jarocinie

 

Uczniowie wykazali się dużymi zaangażowaniem także w zbiórce puszek aluminiowych. Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z.o.o w Jarocinie wspólnie z Fundacją na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL ufundowali dodatkowe trzy nagrody dla szkół, które zebrały największą ilość puszek aluminiowych. W tej rywalizacji pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Społecznych w Jarocinie.

Nagrodzeni w kategorii najlepsza szkoła w zbiórce puszek aluminiowych:

1 miejsce - Zespół Szkół Społecznych w Jarocinie
2 miejsce - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi
3 miejsce – Zespół Szkół w Witaszycach

 

Najlepsze prace plastyczne będą promowały selektywną zbiórkę

W ramach konkursu plastycznego „Kto gminę Jarocin szanuje, odpady segreguje” wpłynęło416 prac plastycznych z 25 szkół. Wyłonienie zwycięzców było dla komisji konkursowej nie lada wyzwaniem. Nagrodzonych zostało 13 prac. Z kolei wyróżnione prace plastyczne zostaną zamieszczone w kalendarzu na rok 2019, który promował będzie selektywną zbiórkę odpadów.

Nagrodzeni w konkursie plastycznym „Kto gminę Jarocin szanuje, odpady segreguje”:

-        Anna Śliwka, przedszkole, Zespół Szkół w Mieszkowie

-        Wanessa Gurling, klasa I, Szkoła Podstawowa w Golinie

-        Jagoda Rogozińska, klasa II, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy

-        Patryk Leśniak, klasa IIId, Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie

-        Maria Tomczak, klasa IIIB, Szkoła Podstawowa w Golinie

-        Szymon Nowak, klasa IIIb, Szkoła Podstawowa w Golinie

-        Joanna Dąbrowska, klasa IVe, Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie

-        Oliwia Durczak, klasa IV, Zespól Szkół w Prusach

-        Anna Dylak, klasa IVa, Szkoła Podstawowa w Golinie

-        Maria Kluga, klasa V, Zespół Szkół Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi

-        Anna Maria Musiałowska, klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie

-        Wojciech Matuszczak, gimnazjum klasa III, Szkoła podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Jarocinie

-        Amelia Nowacka, gimnazjum klasa III, Niepubliczne Gimnazjum w Prusach

Celem konkursów było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin na temat konieczności zbiórki cennych surowców wtórnych oraz promowania selektywnej zbiórki. Jednak całej akcji przyświecał jeszcze jedna cel – charytatywny. Dzięki udziałowi w konkursie szkoły mogły bowiem przekazać na wybrany przez siebie cel kwotę pozyskaną za zebrane odpady.

Organizatorem konkursów ekologicznych była gmina Jarocin przy współpracy z Zakładem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. i ZGO-NOVA Sp. z o.o. w Jarocinie.

 
 

Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia