Rak, uszkodzenia dróg oddechowych, wątroby, płuc czy nerek – to tylko część, z długiej listy problemów, z jakimi możemy się borykać się po wydychaniu substancji, które powstają wraz z dymem z tzw. niskiej emisji, czyli przy spalaniu odpadów w domowych paleniskach, kotłowniach lub na wolnym powietrzu.

Bez śladu nic w przyrodzie nie znika. W procesie spalania ważną rolę odgrywa temperatura, gdy jest niewłaściwa tzn. zbyt niska - w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i zwierząt jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych oraz w ogniskach na wolnym powietrzu przy sprzątaniu posesji czy na ogródkach działkowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach. Poprzez to podczas spalania tworzyw sztucznych powstają substancje szkodliwe, które wdychamy. Wraz z dymem powstającym z tzw. niskiej emisji (przy spalaniu odpadów w paleniskach domowych, kotłowniach) wdychamy takie substancje jak: - chlorowodór; - fluorowodór; - tlenek azotu; - tlenek siarki; - tlenek węgla; - dioksyny i furany; - pyły zawieszone w powietrzu i sadze; -metale ciężkie; - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia