1 marca wchodzą w życie nowe ustawy: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędach stanu cywilnego. Zmiany te będą korzystne dla klientów, ale w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania spraw może się wydłużyć.

1 marca rusza System Rejestrów Państwowych (SRP). Nowy system informatyczny połączy  kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. W zintegrowanym systemie znajdą się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Wszystkie gminy zostaną podłączone do systemu i uzyskają dostęp do ogólnopolskiej bazy danych. Dzięki temu adres naszego zameldowania nie będzie decydował o właściwości urzędu. Większość spraw załatwimy w każdej gminie, ponieważ urzędnik znajdzie nasze dane w systemie i wyda nam np. akt urodzenia.

- Po 1 marca mogą wystąpić utrudnienia w czasie obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego – informuje Zdzisław Regulski, kierownik Referatu Spraw Obywatelskich w jarocińskim magistracie. - Informatyczny System Rejestrów Państwowych jest cały czas modyfikowany przez Mnisterstwo Spraw Wewnętrznych. W związku z tym klientów urzędu w Jarocinie prosimy o wyrozumiałość w pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby nowe zadania realizować jak najlepiej i w możliwie krótkim czasie – zapewnia Zdzisław Regulski.

Poprzez ciągłe udoskonalanie systemu isnieje także zagrożenie, które będzie wymagało zastosowania proacedury awaryjnej, czyli pracy w dotychczasowej apikacji. Wówczas zameldowanie noworodka lub nadanie numeru PESEL nie będzie możliwe do sfinalizowania podczas jednej wizyty w urzędzie. Otrzymanie odpisu akty stanu cywilnego znajdującego się w rejestrach poza Jarocinem, wymagane bedzie, zgodnie z ustawą, kilka dni potrzebnych na wprowadzenie do centarlnego rejestru aktu przez własciwy USC. - Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu urzędnicy i mieszkańcy przekonają się po 1 marca, kiedy już realnie rozpocznie się praca w RSP – reasumje Zdzisław Regulski.

Informacje dotyczące nowych przepisów, które wchodzą w życie 1 marca, udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Jarocinie w Urzędzie Stanu Cywilnego (tel. 62 747 23 05) oraz Referacie Spraw Obywatelskich (tel. 62 749 96 24, 62749 96 25, 62 749 96 26).

Nowe przepisy w skrócie (źródło: MSW)

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, śluby, zgony)

Dziś do załatwienia wielu spraw konieczne są odpisy z naszych aktów stanu cywilnego. Dotychczas musieliśmy osobiście jechać do miejsca, w którym przechowywany był nasz akt (w przypadku aktu urodzenia miejscowość, w której przyszliśmy na świat). Wraz z uruchomieniem nowego systemu SRP i tę sprawę będzie można załatwić dużo łatwiej. W wielu sytuacjach (np. sprawach załatwianych w urzędach stanu cywilnego) odpisy nie będą już nam potrzebne, a w innych - podobnie jak w przypadku dowodu osobistego, po 1 marca możemy udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego i poprosić o odpis. Jeśli nasz akt trzeba będzie wprowadzić do systemu, na odpis być może będzie trzeba poczekać kilka dni, ale nie będziemy musieli już nigdzie jeździć. 

W związku z nowymi przepsiami zlikwidowany został dyżur telefoniczny w sprawie zgłoszenia zgonu, który pracownicy Urzędu Stanu Cywlinego w Jarocinie pełnili w każdą sobotę. Sporządzenie aktu zgonu będzie niemożliwe ze względu na brak połączenia teleinformatycznego w soboty z innymi urzędami stanu cywilnego w całej Poslce. 

Wniosek o dowód lub akt urodzenia w dowolnym urzędzie

Dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych adres zameldowania nie będzie już decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności urzędowych. Sprawy związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju.

Nowy wzór dowodu osobistego

Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym wzorze. Co się zmieni? Na dokumencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku angielskim. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Dane adresowe nie są informacją, która stanowi o tożsamości osoby, więc ich umieszczenie w dowodzie osobistym nie jest konieczne.

 

Uproszczony wniosek o dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedzone zostały badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów. Nowością będzie też możliwość złożenia wniosku o nowy dowód osobisty przez internet przy użyciu e-podpisu lub profilu zaufanego ePUAP.

Ślub poza urzędem 

Od 1 marca przyszli małżonkowie będą mogli wziąć ślub poza urzędem stanu cywilnego. Para będzie musiała złożyć wniosek stosowny do kierownika urzędu. Dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych możemy złożyć go w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Możemy również wybrać, inne niż urząd, miejsce ceremonii. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja będzie należała do kierownika USC. Za zorganizowanie takiej uroczystości, w myśl nowcyh przepisów, przyszli małżonkowie będą musieli zapłacić 1000 zł.

Nadawanie obcego imienia

Już wkrótce możliwe będzie również nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że dziecku można nadać maksymalnie dwa imiona. Rodzice przy wyborze imienia będą musieli pamiętać, że nie może być ono zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające. Decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, należy do kierownika USC.

Ewidencja ludności

Od 1 marca będzie można wymeldować się lub zgłosić wyjazd za granicę drogą elektroniczną. Cudzoziemcy będą mogli uzyskać numer PESEL bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.

Więcej inforacji dotyczących zmian w urzędach stanu cywilnego znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia