1 lipca w Gminie Jarocin rozpoczynamy selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnych - kuchennych. Z początkiem przyszłego miesiąca zmieniają się także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłat ustalone zostały przez ranych Rady Miejskiej w Jarocinie. Najwięcej zapłacą osoby, które nie segregują odpadów.

DLACZEGO ZACZYNAMY SEGREGOWAĆ BIOODPADY KUCHENNE?

Wytyczne Unii Europejskiej, dotyczące segregacji odpadów, zostały przez polski rząd zapisane w prawie. Idea jest taka, aby jak najwięcej odpadów przetworzyć na użyteczne materiały i - zamiast  składować - przywracać je do obiegu gospodarczego. Obowiązkiem nałożonym na gminę jest wprowadzenie zbiórki odpadów biodegradowalnych. Już w 2020 roku gmina nie może przekazać więcej niż 35 % tego typu odpadów do składowania.

Warto pamiętać, że zbiórka odpadów BIO leży w interesie nas wszystkich – nie tylko ograniczamy składowanie tego typu odpadów - do czego zobowiązuje nas prawo – oraz emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, ale także sprawimy, że odpowiednio przetworzone bioodpady wrócą do nas w postaci wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej czy terrawitu - doskonałego naturalnego nawozu. Jednak, aby z bioodpadów uzyskać dobrej jakości nawóz, do brązowych pojemników BIO muszą trafiać tylko poprawnie posegregowane odpady. Już wkrótce pojemniki z napisem BIO zostaną dostarczone do Państwa w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowe opłaty za odpady od lipca

Od 1 lipca zmieniają się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłat ustalone zostały przez Radę Miejską w Jarocinie. Najwięcej zapłacą osoby, które nie segregują śmieci.

Od 1 lipca za wywóz śmieci segregowanych trzeba będzie zapłacić od 14-11 zł na osobę. Stawka maleje wraz ze wzrostem ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. I tak: jedna osoba zapłaci 14 zł, w przypadku dwóch osób stawka zostaje podwojona, czyli łączna opłata wyniesie 28 zł. Przy trzech osobach stawka maleje do 13 zł na osobę, co da łącznie 39 zł. Jeśli w gospodarstwie mieszkają cztery osoby, to opłata będzie jeszcze niższa i wyniesie 12 zł na osobę, czyli za całość rodzina zapłaci 48 zł. W przypadku mieszkających pod wspólnym dachem pięciu osób i więcej, stawka na osobę wyniesie 11 zł.

STAWKI

Segregowanie się opłaca

Zróżnicowanie w opłatach potwierdza, że segregowanie odpadów się opłaca. Na terenie gminy Jarocin wie o tym ponad 96% rodzin. Ci, którzy nie będą selektywnie zbierali odpadów, w tym także bioodpadów kuchennych, zapłacą dużo więcej. Stawka w tym przypadku wynosi 28 zł na osobę bez względu na to, ilu mieszkańców zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie.

Skąd ta podwyżka?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Jarocin nie wzrastała od 2013 roku. W przeciwieństwie do kosztów składowania odpadów, a jednocześnie wzrostu jakości usług z tym związanych, a także wzrostu ilości produkowanych odpadów. W 2013 roku statystyczny mieszkaniec gminy produkował ich 444 kg, a obecnie jest to już 540 kg na mieszkańca. Wzrost jakości usług w zakresie gospodarki odpadami objawia się m.in. zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych – zielonych, wprowadzeniem pilotażowej zbiórki popiołów i wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do popiołu, czy zwiększeniem ilości odpadów zbieranych w worku żółtym o dodatkowe odpady. W minionych 6 latach wprowadzono też zbiórkę przeterminowanych leków w wybranych punktach na terenie gminy i zwiększono ilości przyjmowanych odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Najnowszym projektem jest wprowadzenie zbiórki odpadów biodegradowalnych – kuchennych wraz z dostarczeniem pojemników na te odpady.

 

Zamiast z blachy, plastikowe pojemniki na odpady komunalne zmieszane

Tylko do końca czerwca br. właściciele nieruchomości mogą korzystać z blaszanych pojemników na odpady komunalne. Po 30 czerwca trzeba będzie zaopatrzyć się w pojemniki plastikowe.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Jarocin, Urząd Miejski w Jarocinie informuje, że pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - 110 litrowe, wykonane z blachy ocynkowanej, mogą być użytkowane na terenie gminy Jarocin wyłącznie do dnia 30 czerwca 2019r. Po tym okresie właściciele nieruchomości są zobowiązani zaopatrzyć się i zbierać odpady w pojemnikach plastikowych.

 

BIOODPADY - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Dlaczego nie mam pojemnika?

Brązowe pojemniki z napisem BIO będą sukcesywnie dostarczane do mieszkańców Gminy Jarocin przez firmę ZGO-Nova. Planowany termin zakończenia dystrybucji pojemników to koniec października 2019 r.

Czy muszę zapłacić za brązowy pojemnik?

Pojemniki z napisem BIO będą dostarczane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak często będą odbierane bioodpady?

nieruchomości zamieszkałe

w zabudowie jednorodzinnej

 

 

1 raz/2 tygodnie

 

nieruchomości zamieszkałe

w zabudowie wielorodzinnej

 

sukcesywnie po zapełnieniu pojemnika jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu

nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których

powstają odpady komunalne

 

1 raz/2 tygodnie

 

 

Kto będzie mył brązowe pojemniki?

Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania porządku na terenie Gminy Jarocin mycie pojemników jest obowiązkiem właściciela posesji. Usługę taką można też będzie zlecić firmie ZGO NOVA Sp. z o.o. Cennik zostanie wkrótce ogłoszony.

A co z domami , które bioodpady przeznaczają do skarmiania zwierząt?

Nie ma możliwości, aby przeznaczać cały strumień odpadów biodegradowalnych – kuchennych do karmienia zwierząt. W kategorii tych odpadów są np. zużyte ręczniki papierowe lub chusteczki higieniczne, które jednak powinny znaleźć się w pojemniku na bioodpady kuchenne.

Od kiedy muszę segregować bioodpady?

Selektywna zbiórka bioodpadów kuchennych powinna być prowadzona od momentu dostarczenia brązowego pojemnika z napisem BIO na Państwa posesję.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia