Wszystkich, którzy chcą, aby ich głos liczył się w podejmowaniu istotnych dla naszej gminy decyzji zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 23 kwietnia w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Początek o godzinie 17:00.

W trakcie spotkania będziemy m.in. rozmawiać o tym:

-  jak może i powinien wyglądać dialog pomiędzy władzami miasta i mieszkańcami – o jakich kwestiach warto dyskutować, jak prowadzić konsultacje,

- jak mieszkańcy będą mogli włączyć się w stworzenie regulaminu konsultacji społecznych i nowego modelu Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przypominamy, że gmina Jarocin uczestniczy w realizacji ogólnopolskich projektów „Konsultacje z zasadami” oraz „Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej”, dotyczących tworzenia zasad prowadzenia konsultacji społecznych oraz realizowania budżetu obywatelskiego. Podstawy wspólnej pracy nad samorządowymi regulacjami prowadzenia konsultacji społecznych oraz udoskonalania zasad budżetu obywatelskiego muszą zostać oparte o szeroką współpracę międzysektorową, bazującą na dialogu pomiędzy urzędnikami, radnymi, organizacjami pozarządowymi a społecznością lokalną. Taka konfiguracja stron pozwala na osadzenie wypracowanych zasad w każdym środowisku i ich upowszechnienie w skali lokalnej. W związku z tym jednym z głównych celów ww. projektów jest wypracowanie jasnych, prostych i precyzyjnych zasad, na podstawie których wiele działań w naszej gminie zostanie zainicjowanych przez samych mieszkańców i pozwoli na jej dynamiczny rozwój, a w efekcie na zadowolenie naszych obywateli.

Projekt realizowany jest przez Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia” z Warszawy, które przewiduje kilka spotkań z mieszkańcami gminy, podczas których szeroko dyskutować będziemy o nowych zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego. Następnie wspólnie stworzymy dokumentację, zawierającą zbiór procedur dla Jarocina.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia