Dziś o godz. 16.00 w ratuszu rozpocznie się otwarte spotkanie Gminnego Komitetu Rewitalizacji, poświęcone m. in. realizowanej inwestycji wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na os. Kopernika. Komitet ma też przyjąć stanowisko w sprawie ścieżek rowerowych na terenie gminy Jarocin.

Gminny Komitet Rewitalizacji  to organ doradczy i opiniodawczy, składający się m.in. z przedstawicieli mieszkańców, zarządców nieruchomości , przedsiębiorców, organizacji społecznych, a także urzędników i radnych.  Otwarty nabór do składu GKR odbył się na początku 2018 r.

Głównym punktem programu wtorkowego spotkania będzie informacja na temat inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. Część członków komitetu chciała uzyskać wyjaśniania, dlaczego w związku z prowadzonymi pracami polegającymi na wymianie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dokonano wycięcia wszystkich drzew przyulicznych. Podczas posiedzenia zostanie zaprezentowany program nasadzeń zastępczych.             

Na wniosek członków komitetu rewitalizacji ma być rozpatrzone także stanowisko wzywające burmistrza do przedstawienia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie rozwoju i standardu budowy lub wydzielania z istniejących ciągów komunikacyjnych ścieżek rowerowych na terenie miasta Jarocin oraz na terenach pozamiejskich w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Członkom komitetu zostaną także przedstawione dane z Monitora Rozwoju Lokalnego - systemu danych, pozwalającego porównywać gminy m. in. w takich sferach, jak: rynek pracy, potencjał gospodarczy, sytuacja materialna mieszkańców, stan finansów lokalnych, aktywność społeczna, demografia, środowisko przyrodnicze. Wnioski z analizy tych danych i ich konsultacji posłużą gminnym urzędnikom do przygotowania zarysu projektu w ramach programu "Rozwój lokalny". W skali kraju zostanie wybranych 15 miast małych i średnich, które będą mogły otrzymać nawet do 40 mln zł dotacji z tzw. Funduszu Norweskiego na działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

   

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia