Blisko 100 mieszkańców wzięło udział we wczorajszym zebraniu wiejskim w Cielczy. Jednym z punktów spotkania było zapoznanie się z propozycjami zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które bezpośrednio dotyczą miejscowości.

Zmiany dotyczą zagospodarowania obszaru pomiędzy ulicami: Jarocińską, Wąską i Cmentarną. Szczegółowo omówił je Rajmund Banaszyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w tym miejscu, w centrum wsi, jeden z mieszkańców chciał wybudować kurnik wraz z wybiegiem, dla 4 tys. kur. O temacie zrobiło się głośno za sprawą protestu mieszkańców, którzy nie chcieli zgodzić się na budowę, obawiając się uciążliwości zapachowych, jakie ta inwestycja może przynieść. W konsekwencji inwestor nie otrzymał zgody na budowę kurnika, a jednocześnie rozpoczęła się procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu. Teraz ma być on przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. W planie jest też zaznaczona powierzchnia, o którą ma być powiększony obecny teren cmentarza. Wrysowane są również planowane drogi stanowiące połączenie ulic Jarocińskiej, Wąskiej i Cmentarnej. Po zapoznaniu się z propozycją, teraz mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi, zgłaszając je przez sołtysa lub bezpośrednio w urzędzie miejskim.  

Plan zagospodarowania przestrzennego to nie jedyny temat wczorajszego zebrania. Przedstawiono też informację dotyczącą postępów prac w zakresie gazyfikacji Cielczy oraz wstępną informację na temat możliwości utworzenia Spółki Wodnej na terenie sołectwa Cielcza. Na zebraniu obecny był dyrektor Związku Spółek Wodnych w Jarocinie, Gerard Telega., który wspomniał o tym, że spółka działała na terenie miejscowości blisko 30 lat temu. Przez ten czas urządzenia melioracyjne, które odprowadzały wodę z nieruchomości, uległy uszkodzeniu. Posesje właścicieli, którzy przystąpiliby do spółki zostałyby objęte opieką Związku Spółek Wodnych. Po wstępnym zapoznaniu się z tematem, sołtys Julian Zegar zaproponował zorganizowanie na początku marca kolejnego spotkania, tym razem dla właścicieli nieruchomości ściśle zainteresowanych tematem.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia