Z nowym rokiem szkolnym Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie zostanie nadane imię Powstańców Wielkopolskich. Uczniowie, realizując projekt Ocalić od zapomnienia – Powstanie Wielkopolskie, rozpoczęli przygotowania do uroczystości.

W ramach przedsięwzięcia młodzież z klas trzecich Technikum Ekonomicznego z innowacją finanse i logistyka przygotowała część artystyczną, poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu. W przystępny sposób, nakreślając ówczesną sytuację w Europie i Polsce, bezpośrednie przyczyny powstania, a także bohaterstwo Wielkopolan. Młodzież oraz zaproszeni goście obejrzeli film dokumentalny o Powstaniu Wielkopolskim na Ziemi Jarocińskiej. Nie zabrakło pięknych powstańczych piosenek.

Sebastian Pluta, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie omówił umundurowanie i uzbrojenie wojsk powstańczych, które na potrzeby uroczystości dostarczyło Stowarzyszenie Jedność w Jarocinie. Następnie zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele obejrzeli wystawę poświęconą 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Jarocińskiej przygotowaną przez Muzeum Regionalne w Jarocinie. Młodzież, oglądając wystawę, poszukiwała wśród zdjęć swoich pradziadków, którzy wzięli udział w powstaniu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja broni z tamtego okresu, w szczególności armata „Barbara”. Uczniowie klas ekonomicznych wystawili obóz powstańczy wraz z kuchnią polową oraz stanowisko karabinów maszynowych, a grupa sanitariuszek i powstańców przybliżała wiedzę na temat czasów, kiedy Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski. Wystawę kończy prezentacja salonu mieszczańskiego z meblami i zdjęciami przypominającymi przedwojenny Jarocin.

Największym zainteresowaniem gości cieszył się fotoplastikon wykonany przez uczniów naszej szkoły. Urządzenie składa się z sześciu stanowisk z wizjerami. Oglądanie zdjęć w „trójwymiarze” przywołuje prawdziwe obrazy z tamtych lat.  Przesuwające się postacie powstańców sprawiają wrażenie głębi, pozwalając choć przez chwilę poczuć atmosferę tamtych trudnych, ale zakończonych zwycięstwem, dni.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Kategorie aktualności

Wydarzenia