Z nowym rokiem szkolnym Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie zostanie nadane imię Powstańców Wielkopolskich. Uczniowie, realizując projekt Ocalić od zapomnienia – Powstanie Wielkopolskie, rozpoczęli przygotowania do uroczystości.

W ramach przedsięwzięcia młodzież z klas trzecich Technikum Ekonomicznego z innowacją finanse i logistyka przygotowała część artystyczną, poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu. W przystępny sposób, nakreślając ówczesną sytuację w Europie i Polsce, bezpośrednie przyczyny powstania, a także bohaterstwo Wielkopolan. Młodzież oraz zaproszeni goście obejrzeli film dokumentalny o Powstaniu Wielkopolskim na Ziemi Jarocińskiej. Nie zabrakło pięknych powstańczych piosenek.

Sebastian Pluta, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie omówił umundurowanie i uzbrojenie wojsk powstańczych, które na potrzeby uroczystości dostarczyło Stowarzyszenie Jedność w Jarocinie. Następnie zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele obejrzeli wystawę poświęconą 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Jarocińskiej przygotowaną przez Muzeum Regionalne w Jarocinie. Młodzież, oglądając wystawę, poszukiwała wśród zdjęć swoich pradziadków, którzy wzięli udział w powstaniu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja broni z tamtego okresu, w szczególności armata „Barbara”. Uczniowie klas ekonomicznych wystawili obóz powstańczy wraz z kuchnią polową oraz stanowisko karabinów maszynowych, a grupa sanitariuszek i powstańców przybliżała wiedzę na temat czasów, kiedy Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski. Wystawę kończy prezentacja salonu mieszczańskiego z meblami i zdjęciami przypominającymi przedwojenny Jarocin.

Największym zainteresowaniem gości cieszył się fotoplastikon wykonany przez uczniów naszej szkoły. Urządzenie składa się z sześciu stanowisk z wizjerami. Oglądanie zdjęć w „trójwymiarze” przywołuje prawdziwe obrazy z tamtych lat.  Przesuwające się postacie powstańców sprawiają wrażenie głębi, pozwalając choć przez chwilę poczuć atmosferę tamtych trudnych, ale zakończonych zwycięstwem, dni.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia