Narodowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs na najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne dotyczące dziedzictwa lokalnego i umacniania tożsamości lokalnej. Dla zwycięzców przewidziane są 3 nagrody o wartości 3 tys. zł i 2 wyróżnienia o wartości 2 tys. zł!

Konkurs ma za zadanie wypromować inicjatywy edukacyjno-kulturalne ukazujące „skarby” małych i średnich miejscowości w Polsce (do 30 000 mieszkańców). Przeznaczony jest do każdego, komu nie jest obojętne kulturowe dziedzictwo lokalne, a przeprowadzone przez niego działania mają na celu rozbudzenie zainteresowania miejscem zamieszkania – zarówno samych jego mieszkańców, jak i osób odwiedzających. Termin zgłoszeń upływa 4 listopada 2019 r.

Wybrane 20 inicjatyw umieszczone zostanie w „Lokalnych Inspiracjach” – publikacji elektronicznej prezentującej, najciekawsze, biorące udział w Konkursie, inicjatywy edukacyjno-kulturalne! Publikacja będzie do pobrania za darmo!

Trójka zwycięzców otrzyma w nagrodę 3 tys. zł, a dwa wyróżnione przedsięwzięcia nagrodzone zostaną kwotą 2 tys. zł.

Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy edukacyjno-kulturalne, których celem i wynikiem jest pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa lokalnego (materialnego i niematerialnego) oraz umacnianie tożsamości lokalnej, dotyczące między innymi:

 • lokalnych zabytków (w tym: sztuki świeckiej i sakralnej, zabytków archeologii, zabytków przemysłowych, etnograficznych i innych),
 • lokalnego dziedzictwa przyrodniczego (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody itp.),
 • twórczości lokalnych artystów (sztuk plastycznych, pisarzy, poetów, rzemieślników, muzyków i muzykantów),
 • lokalnych gwar i dialektów,
 • mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych,
 • sztuki i obrzędowości ludowej dotyczącej regionu (świeckiej i religijnej),
 • lokalnych historii rodzinnych, społecznych („małe i duże historie”),
 • zwyczajów kulinarnych,
 • numizmatyki i innych rodzajów kolekcjonerstwa przedmiotów związanych
  z dziedzictwem,
 • odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.

Kwalifikujące się Inicjatywy mogą mieć różnorodne formy, na przykład:

* zwiedzanie * zajęcia edukacyjne * warsztat * gawęda * zajęcia plastyczne * zajęcia teatralne i spektakle * zajęcia śpiewu * występy * oprowadzanie * zajęcia rękodzielnicze * publiczne odczyty * tworzenie gier i zabaw związanych z lokalną historią * opowieści i wspomnienia * zajęcia kulinarne * obrzędy świeckie i religijne * spotkania i wspólne aktywności dotyczące integracji różnorodnych grup społecznych (np. różnych grup etnicznych czy religijnych) * plenery malarskie * spotkania z lokalnymi mieszkańcami * spotkania z zarządcami zabytków materialnych i przyrodniczych, instytucji kultury * inicjatywy społeczne związane z lokalnym dziedzictwem kulturalnym * opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych * nagranie i pokazy filmu *pokaz fotografii * murale * performance * stworzenie ścieżki turystycznej dotyczącej okolicy * wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wiele innych.

 

więcej informacji

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia