Nowoczesny Punkt Odbioru Odpadów Problemowych tzw. PSZOK powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie mieszkańców Gminy Jarocin zbiórką odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów problemowych.Punkt został zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Witaszyczkach.

Na wydzielonym placu znajdują się specjalnie oznakowane pojemniki, do których można wrzucić starą elektronikę, wielkogabaryty, przeterminowane leki czy gruz.

Z przepisów wynika, iż utworzony PSZOK jest zobowiązany do odbierania następujących odpadów komunalnych oraz komunalno podobnych, wytworzonych w nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych w trakcie bytowania ludzi :

1) odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, wózki), czyli takich, które nie mieszczą się do standardowych pojemników na odpady,

2) niebezpieczne (odrębnie przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, farby, oleje odpadowe, zużyte filtry olejowe,), w tym: ZSEiE (w podziale na świetlówki, sprzęt chłodniczy i klimatyzacyjny, monitory i telewizory, duże AGD, małe AGD),

3) odpady zielone (trawa, gałęzie, liście),

4) odpady remontowe (np. gruz ceglany i betonowy, odpady ceramiczne, fajansowe – umywalki, muszle klozetowe; odrębnie wykładziny, profile, okna – odpady tworzyw sztucznych bez szyb okiennych,

5) makulatura (opakowaniowa i gazetowa),

6) szkło opakowaniowe (z podziałem na białe i kolorowe)

7) odrębnie szkło okienne,

8) tworzywa sztuczne takie jak styropian, opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak, folie, rury wodno-kanalizacyjne PCV, itp.,

9) tworzywa sztuczne, w tym: opakowania oraz „plastiki” z domu takie, jak: meble ogrodowe, wiadra, miski, doniczki, zabawki niezawierające elementów elektronicznych, baterii i akumulatorów itp.,

10) metale,

11) zużyte opony samochodowe,

12) drewno.

 

Godziny otwarcia:

Przyjmowanie odpadów:

Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 21:00
Sobota: 8:00 - 14:00

Biura:

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia