Dzisiaj i jutro na terenie gminy Jarocin przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które powstają w naszych domach, ale ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach. Są to przede wszystkim elementy wyposażenia mieszkań, na przykład: stare meble, kanapy, fotele, wykładziny. Właściciele posesji powinni wystawić odpady przed posesję w dniu zbiórki do godz. 7.00. W przypadku posiadania większej ilości odpadów mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie odbioru do firmy prowadzącej zbiórkę "Eko-Eltrans" Sp. z o.o. tel. 62 747 74 78 lub 62 747 37 66.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie naszej gminy zbiórka taka będzie przeprowadzana dwa razy w roku. Na terenie Jarocina zbiórka odbyła się w zeszłym tygodniu. Tego rodzaju odpady mieszkańcy mogą również dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest zlokalizowany w Witaszyczkach oraz w przypadku sprzętu elektronicznego i elektrycznego - w punktach sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia