O tym, jak to się stało, że Jarocin - średniej wielkości miasto w Polsce znalazło się w czołówce samorządowych liderów inwestycyjnych? Jakie możliwości inwestycyjne Gmina Jarocin ma w chwili obecnej? - dowiesz się z wywiadu z burmistrzem Jarocina, Adamem Pawlickim.

Jak to się stało, że Jarocin, średniej wielkości miasto w Polsce znalazło się w czołówce samorządowych liderów inwestycyjnych?

Na to, że Jarocin został największym inwestorem samorządowym w Polsce w wśród 2500 gmin złożyło się wiele czynników. Przede wszystkim pomysł na funkcjonowanie gminy. Trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć i wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Bo przecież każdy wójt, burmistrz, prezydent chce dobrze dla swojego miasta i gminy – w to nie wątpię, ale nie każdy odważy się podejmować trudne, często niepopularne decyzje, a to one są konieczne do skutecznego rozwoju. Potrzebna jest zatem odwaga, nie tylko burmistrza, ale i rady, która podejmuje strategiczne dla samorządu decyzje. Bez współpracy burmistrza i rady nie da się osiągnąć sukcesu.

Które decyzje były najtrudniejsze?

Maksymalne obniżenie kosztów bieżących wymagało podjęcia radykalnych zmian. Zmniejszyliśmy o 1/3 ilość urzędników, zlikwidowaliśmy straż miejską, zracjonalizowaliśmy sieć szkół. Nie da się jednak osiągać sukcesu i dobrych wyników bez podejmowania stanowczych decyzji. Nawet wtedy, kiedy serce zaczyna mięknąć… , to racjonalizm podpowiada, że na wspólnotę, którą tworzymy należy patrzeć globalnie, nie jednostkowo. I tego się trzymamy.

A pomysł na Jarocin, o którym pan wspomniał?

Naszym zadaniem jest dobór takich pomysłów, które umożliwią nam, w jak największym stopniu korzystanie z finansowania zewnętrznego. W Jarocinie powstał jeden z najnowocześniejszych w kraju zakładów zagospodarowania odpadów, którego budowa kosztowała 150 mln zł. Na jego realizację udało nam się pozyskać 85 mln zł unijnego dofinansowania. Udało się, ponieważ  zachęciliśmy do współpracy w temacie zagospodarowania odpadów kilkanaście samorządów, które dzięki strategicznemu myśleniu nie muszą dziś zastanawiać się, jak sprostać unijnym wymogom w zakresie ochrony środowiska, bo wszystkie te wymogi spełnia zakład, który jest naszym wspólnym dziełem. 

Już słychać o kolejnym projekcie z zakresu ochrony środowiska, na realizację którego Jarocin otrzymał wielomilionowe dofinansowanie?

Rozpoczynamy realizację inwestycji wartej ćwierć miliarda zł. Dofinansowanie, które pozyskało na ten cel Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie wynosi 128 mln zł, i jest drugim, co do wielkości dofinansowaniem, tuż po Katowicach, w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To kolejny pomysł na rozwój naszej gminy.

Projekt polegający na odbudowie gospodarki wodno-ściekowej w gminie obejmuje także szeroko rozumianą rewitalizację miasta...

Wybierając zadania inwestycyjne, a potem pisząc projekty na ich wykonanie kierujemy się zasadą, żeby realizacja jednego zadania pociągała za sobą dodatkowe korzyści inwestycyjne. Bo przecież tam, gdzie powstanie nowa kanalizacja, powstaną też nowe drogi i chodniki, czyli skorzystamy na tym podwójnie.

Jarocin jest też liderem realizowanego w całej Polsce programu „Mieszkanie Plus”

Budownictwo mieszkaniowe jest jednym z motorów rozwoju naszej gminy. Rządowy projekt doskonale współgra z naszymi wcześniejszymi założeniami. Jesteśmy przekonani, że budowa tych mieszkań to kolejne miliony złotych dobrze zainwestowane, bo to jedna z inwestycji generujących dodatkowe dochody do naszego budżetu: pozyskamy nowych mieszkańców, którzy to tutaj będą płacili podatki. Efekt współpracy samorządu i rządu przy realizacji programu „Mieszkanie Plus” spowoduje, że w ciągu dwóch lat w Jarocinie przybędzie ponad 5% mieszkań. Nie skończymy na tym, bo zapotrzebowanie na mieszkania jest duże.

Odważne decyzje i pomysły poskutkowały tym, że Gmina Jarocin w tej chwili posiada bardzo duże możliwości inwestowania…

Jestem dumny z tego, że Gmina Jarocin osiągnęła w 2016 roku niespotykany w historii Jarocina wzrost wydatków związanych z realizacją inwestycji. Wydatki majątkowe naszej gminy wzrosły w 2016 roku ponad dwukrotnie w porównaniu do roku 2015 i osiągnęły poziom 24% wszystkich wydatków gminy. Idąc dalej rok 2017 będzie rekordowy pod względem inwestycji planowanych przez Gminę Jarocin i grupę kapitałową gminy. Suma tych inwestycji przekroczy 250 mln zł. Tak wysoki poziom jest największym w dotychczasowej historii Jarocina.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Kategorie aktualności

Wydarzenia