Zarząd Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o .o. w Jarocinie wraz z generalnym wykonawcą największej w historii jarocińskiego samorządu inwestycji – Przedsiębiorstwem Budownictwa Górniczego i Energetycznego „Egbud” zapraszają na oficjalne przekazanie placu budowy.

Oficjalne przekazanie placu budowy, równoznaczne z rozpoczęciem rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów, odbędzie się 1 sierpnia 2014 roku o godzinie 11.00 w Witaszyczkach.

ZZO zostanie wybudowany na 20 ha, gdzie zaplanowano m.in. nowoczesną linię do sortowania śmieci, budowę kwatery do ich składowania, a także wykonanie instalacji kogeneracyjnej, dzięki której będzie można pozyskiwać energię elektryczną i cieplną na potrzeby zakładu. Powstanie też wiele technologicznych instalacji wspomagających. Dzięki temu zakład będzie jeszcze efektywniej przetwarzać odpady i odzyskiwać surowce wtórne z korzyścią dla środowiska.

Na realizację największego zadania w historii jarocińskiego samorządu pozyskano 85 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem i inwestorem jest Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie, czyli spółka, w której 100% udziałów mają samorządy - strony Porozumienia Międzygminnego w zakresie realizacji systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia