Oficjalne przekazanie placu budowy, równoznaczne z rozpoczęciem rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów, odbyło się dzisiaj przed południem. To symboliczny początek największej inwestycji w historii jarocińskiego samorządu.

W tym uroczystm momencie wzięłi udział: burmistrz Stanisław Martuzalski, zastępca burmistrza Mikołaj Kostka, prezes ZGO Mariusz Zadrożny i przedstawiciele pracowników spółki, radni miejscy, prezes POW Piotr Piotrowicz oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego „Egbud”. 

ZZO zostanie wybudowany na 20 ha, gdzie zaplanowano m.in. nowoczesną linię do sortowania śmieci, budowę kwatery do ich składowania, a także wykonanie instalacji kogeneracyjnej, dzięki której będzie można pozyskiwać energię elektryczną i cieplną na potrzeby zakładu. Powstanie też wiele technologicznych instalacji wspomagających. Dzięki temu zakład będzie jeszcze efektywniej przetwarzać odpady i odzyskiwać surowce wtórne z korzyścią dla środowiska.

Na realizację największego zadania w historii jarocińskiego samorządu pozyskano 85 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem i inwestorem jest Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie, czyli spółka, w której 100% udziałów mają samorządy - strony Porozumienia Międzygminnego w zakresie realizacji systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia