Gmina Jarocin zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z tym rolnicy z terenu gminy Jarocin zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: siatki i sznurek do owijania balotów, - opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinni wypełnić załączony do komunikatu formularz inwentaryzacyjny.

Formularz należy złożyć  do 25 listopada 2019 r. do godz. 16:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie ul. T. Kościuszki 15B (przy parkingu) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin (decyduje data wpływu).

Formularz do pobrania na stronie internetowej www.jarocin.pl

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Jarocinie pok. nr 49 lub pod nr tel. 062 749 95 55.

Wniosek do NFOŚiGW zostanie przygotowany na podstawie zebranych informacji, zatem nie będzie możliwości odbioru i utylizacji odpadów niezgłoszonych w podanym niżej terminie.

formularz inwentaryzacyjny


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia