Radni miejscy w Jarocinie jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wysokości opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym w Jarocinie. Nowe ceny, a wraz z nimi możliwość pochowania urny z prochami w ziemi, zaczną obowiązywać od połowy lutego. Decyzją rady wprowadzono także 50 - procentową ulgę dla opiekunów grobów weteranów wojen i powstań.

– Zapis został wprowadzony na prośbę mieszkańców. Wielu posiadających  groby na cmentarzu komunalnym w roku poprzednim, gdy obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, zwracało się do nas z prośba o możliwość zmniejszenia opłaty za przedłużenie ważności grobu – informuje Marcin Leśniak, prezes Zakładu Usług Komunalnych.

Aby opiekunowie grobów weteranów wojen i powstań mogli skorzystać z ulgi, będą musieli uzyskać zgodę specjalnej komisji powołanej przez burmistrza Jarocina. – W jej skład na pewno wejdą przedstawiciele Muzeum Regionalnego w Jarocinie i wydziału kultury. Chcemy też zaangażować do tego osoby, które społecznie zajmują się ochroną grobów Powstańców wielkopolskich. Chociażby Wojciecha Talagę, który szereg tych grobów ustalił i zinwentaryzował. Bardzo wiele grobów, dzięki jego inicjatywo, zostało już wyremontowanych i odrestaurowanych – mówi Robert Kaźmierczak, z-ca burmistrza Jarocina. Przy okazji obniżki cen za dochowanie grobu na cmentarzu komunalnym w Jarocinie, Zakład Usług Komunalnych wprowadził nową możliwość grzebania zwłok – w niszach urnowych ziemnych. – Do tej pory mieliśmy nisze urnowe w kolumbarium, Mieszkańcy, którzy chcieli dokonać pochówku swoich bliskich w niszach urnowych ziemnych nie mogli tego zrobić , ponieważ nie było takiej opłaty w obowiązującej uchwale  - mówi Marcin Leśniak. Teraz taki pochówek jest możliwy.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia