W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że stawki tzw. opłaty śmieciowej nie ulegną zmianie 1 lipca 2014 roku.

Stawki opłaty śmieciowej w Gminie Jarocin.

Nowy system gospodarki odpadami obowiązuje w całym kraju od 1 lipca 2013 roku. Podstawą do wprowadzenia nowego systemu była zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Najważniejszą zmianą było przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę uiszczaną na rzecz gminy. Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych zostały zastąpione deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

grafika: iodpady.pl 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia