Wyznaczone zostały terminy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami byłych już sołectw w Jarocinie. Gmina Jarocin przystąpiła do działań mających na celu odtworzenie jarocińskich osiedli niezwłocznie po zeszłotygodniowym wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę gminy Jarocin na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z sierpnia 2014 roku i jednocześnie uznał za podjęte z naruszeniem prawa i nie podlegające wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie utworzenia sołectw na terenie miasta.

- Spotkania w ramach konsultacji społecznych zostały zaplanowane pod koniec marca. Dążymy do tego, aby osiedla powołać jeszcze na kwietniowej sesji rady miejskiej – podkreśla zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak.

Harmonogram spotkań:

25 marca – Jarociński Ośrodek Kultury
godzina 17:00 – osiedle nr 2 – Tadeusza Kościuszki
godzina 18:30 – osiedle nr 4 – Śródmieście

26 marca
godzina 17:00 – osiedle nr 7 – Bogusław – Pałac Radolińskich
godzina 18:30 – osiedle nr 3 – Mikołaja Kopernika – ratusz

27 marca, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie
godzina 17:00 – osiedle nr 6 – Tumidaj
godzina 18:30 – osiedle nr 14 – Konstytucji 3 Maja II

Przypomnijmy, że Rada Miejska w Jarocinie na początku 2013 roku zdecydowała o zniesieniu 6 osiedli i powołaniu 6 sołectw w mieście. Taką decyzję rajcy podjęli po uzyskaniu pozytywnej opinii radców prawnych, Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym, że sołectwa mogą być tworzone i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Wcześniej takie rozwiązania funkcjonowały już w niektórych miastach w Polsce. W związku z toczącymi się sprawami sądowymi funkcjonowanie sołectw w Jarocinie zawieszone zostało 6 sierpnia 2014 roku.

W zeszłym tygodniu podczas najważniejszego spotkania samorządowców z całego kraju Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki zaproponował potrzebę niezwłocznej zmiany ustawy o funduszu sołeckim tak, aby została ona rozszerzone o tworzenie funduszy osiedlowych. Taka możliwość oznaczałaby zrównanie w prawach mieszkańców miast i wsi.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia