Stanowisko burmistrza w sprawie politycznych decyzji radnych opozycji podczas sesji Rady Miejskiej w Jarocinie, która odbyła się 30 sierpnia.

Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej w Jarocinie radni, będący w opozycji do burmistrza, zablokowali podjęcie uchwały na mocy, której gmina miałaby poręczyć emisję obligacji przez spółkę Jarocin Sport. Korzystając z takiego rozwiązania spółka chciała uporządkować swoją trudną sytuację finansową, która jest wynikiem decyzji poprzednich władz. Przeinwestowanie w spółce w poprzedniej kadencji skutkuje tym, że w bieżącym roku spółka musi zapłacić wraz z odsetkami 1 866 842 zł długu zaciągniętego przez poprzedników. Pieniądze pozyskane z emisji obligacji miały zostać przeznaczone na spłatę części rat, przypadających na ten rok. Takie rozwiązanie nie skutkowałoby wydaniem z gminnego budżetu ani złotówki.

Niestety radni Ziemi Jarocińskiej zagłosowali przeciw uchwale, która dałaby spółce zgodę na emisję obligacji. Przed sesją przeprowadziłem rozmowy z częścią radnych klubu Ziemia Jarocińska. W kuluarach wyrazili poparcie i akceptację dla rozwiązania, zaproponowanego przez spółkę Jarocin Sport. Sytuacja, a raczej opinia tych radnych, zmieniła się diametralnie w czasie przerwy w sesji, podczas której z klubem opozycyjnym spotkał się prezes stowarzyszenia ZJ. W jego wyniku radni Ziemi Jarocińskiej podnieśli rękę przeciw uchwale, narażając tym samym stabilność finansową gminy oraz spółki. Dziwi mnie takie zachowanie tej grupy radnych.

Co warte podkreślenia jeszcze niedawno radni bez wątpliwości podjęli decyzję o zwiększeniu rekompensaty dla Jarocińskich Linii Autobusowych. Teraz inna spółka gminna chce sama uporać się ze swoimi finansami bez sięgania do gminnej kasy, a radni jej to uniemożliwiają! Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że radni nie chcą wspomóc gminnej spółki, mimo iż jej sytuacja finansowa systematycznie się poprawia. W mojej ocenie decyzja radnych jest szkodliwa dla mieszkańców jak i całej gminy Jarocin. Smutne jest tylko to, że interes polityczny oraz zacietrzewienie niektórych ludzi przesłania interes naszej gminy.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia