Coraz większa część Parku Radolińskich przekształca się tymczasowo w plac budowy. Kończy się remont elewacji i tarasu Pałacu Radolińskich. Trwają prace przy dużym stawie. Rozpoczęło sie wyburzanie zabudowań gospodarczych, w miejscu których stanie restauracja, a w tym tygodniu zacznie się przebudowa drogi od ul. Kasztanowej do ul. św. Ducha.

Przy Pałacu Radolińskich pozostały do zrobienia jeszcze tylko prace wykończeniowe przy tarasie i uporządkowanie otoczenia. Z dużego stawu został już wybrany osad denny i po osuszeniu wywieziony. Teraz będą umacniane brzegi, a także czyszczone mały staw i korytu Lipinki od mostu przy ul. św. Ducha do mostu przy ul. Kasztanowej. W związku z pracami przy stawie jeszcze przez kilka tygodni nadal będzie odgrodzone wejście do parku od ul. Stawnej i Zamkowej. 

W poniedziałek zacznie się przebudowa drogi przez park wiodącej od ul. Kasztanowej do ul. św. Ducha. Prace zaczną się na wysokości pałacu i będą prowadzone w kierunku ul. Kasztanowej. - Dojście z tej strony nie będzie jednak zamknięte. Piesi będą mogli poruszać się poboczami, proszę jednak o zachowanie większej ostrożności i podporządkowywanie się instrukcjom osób prowadzących tam roboty - apeluje Robert Kaźmierczak - zastępca burmistrza.  Dojścia do Pałacu Radolińskich i znajdujących się tam instytucji (szkoły muzycznej, biblioteki) będą więc możliwe od ul. Kasztanowej, drogą od strony ul. Poznańskiej przy Skarbczyku i alejami parkowymi od strony ul. Parkowej. Kiedy zostanie wybudowany odcinek drogi od strony ul. Kasztanowej do pałacu, wtedy prace zostaną przekierowane w drugą stronę - w kierunku ul. św. Ducha.  Równolegle Zakład Usług Komunlanych będzie przebudowywał i rozbudowywał parkowe oświetlenie, a Jarocińska Agencja Rozwoju będzie budowała sieć monitoringu.

W ubiegłym tygodniu firma Birex, która po przeprowadzeniu w 2015 r. trzech przetargów stała się dzierżawcą na 30 lat Domu Ogrodnika i sąsiadujących z nim budynków gospodarczych rozpoczęła prace rozbiórkowe. Zburzona została już część zabudowań, w miejscu których powstanie restauracja. Najstarszy budynek z drewnianą zewnętrzną klatką schodową zostanie odtworzony. Wyburzenia były konieczne ze względu na bardzo zły stan konstrukcji obiektu.  Jesienią zacznie się też remont Domu Ogrodnika wraz z adaptacją jego wnętrz na potrzeby małego hotelu. 

               


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia