Park im. mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego nie będzie jedynie obszarem zieleni miejskiej i rekreacji, ale także edukacji. W tym miejscu będzie można poznawać historię udziału jarociniaków w powstaniu wielkopolskim.

Pierwszy publiczny park w Jarocinie utworzony przy skrzyżowaniu ulic Hallera i Śródmiejskiej w 1923 r. - w 5. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - został nazwany imieniem dowódcy jarocińskich powstańców mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego.  "Zebrały się przy rzeźni miejskiej towarzystwa ze sztandarami na szosie warszawskiej wojskowe, na ulicy Hallera cywilne, okalając z dwóch stron park miejski świeżo założony staraniem burmistrza p. Łukowskiego. (...)  Tu na tem miejscu pierwsze odbywał ćwiczenia pierwszy baon wielkopolski pod komendą swego ukochanego komendanta druha hr. Gorzeńskiego" - relacjonowała w maju 1923 r. "Gazeta Jarocińska". Warto zaznaczyć, że w ten sposób uhonorowano żyjącego wtedy jeszcze Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego, który zmarł w 1926 r.

Po II wojnie światowej park przemianowano na Bohaterów Stalingradu, a w 1979 r. na Park Zwycięstwa, ustawiając pośrodku obelisk z tablicą z napisem "Bohaterskim Synom Ziemi Jarocińskiej 1939-1945". Dopiero dwa lata temu Rada Miejska w Jarocinie przywróciła temu miejscu jego historyczną nazwę - Park im. mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego. - W ten sposób odkłamujemy historię Jarocina, przywracamy to, co z jej kart próbowano wymazać - mówi burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

W parku stanął już pomnik mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego, ale i rzeźby postaci historycznych, a jednocześnie symbolicznych dla udziału jarociniaków w powstaniu wielkopolskim. Jedna z rzeźb przedstawia bowiem sierż. Bronisława Kirchnera - dowódcę pierwszego polskiego oddziału, który powstał w koszarach w listopadzie 1918 r., Feliksa Łabędzkiego - pierwszego powstańca jarocińskiego, który poległ w bitwie o Mroczę oraz Franciszka Basińskiego - działacza niepodległościowego, przedsiębiorcę - właściciela hotelu „Victoria”, pierwszego burmistrza Jarocina po odzyskaniu niepodległości, Honorowego Obywatela Jarocina. - W centralnym miejscu stoi pomnik Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego - polskiego ziemianina, patrioty, oficera wyszkolonego w armii pruskiej, bo w innej nie mógł w tamtych czasach służyć, filantropa, dowódcę jarocińskich powstańców, a później w powstaniu całego VI okręgu wojskowego obejmującego powiaty południowej Wielkopolski. Stoi rzeźba powstańca - Feliksa Łabędzkiego, syna rolnika z Siedlemina i rzeźba Franciszka Basińskiego. W ten sposób staramy się pokazać, że powstanie odbyło się dzięki zaangażowaniu osób z bardzo różnych grup społecznych - zauważa zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak. O ich udziale będą opowiadały panele informacyjne ustawione w części edukacyjnej parku - od strony osiedla. Tam będzie można przeprowadzić lekcje historii. Na alei prowadzącej do pomnika mjr. Zbigniewa hr. Ostróg-Gorzeńskiego będa zamontowane podświetlane tablice  z miejscami i datami bitew, w których uczestniczyli jarocińscy powstańcy wielkopolscy. Na ścianie budynku przychodni lekarskiej powstanie mural - mapa z naniesionymi miejscami walk.

W parku już zostało zainstalowane nowe oświetlenie i monitoring. W najbliższych dniach rozpocznie się budowa nawierzchni alei, a wiosną będą prowadzone nasadzenia ponad 30 drzew o obwodach 25-30 cm (lipy, dęby, graby), ponad 1000 sadzonek krzewów (cisy, dereń biały, pięciornik krzewiasty, tawuła, berberys), a także bylin i roślin okrywowych. Na drzewach pojawią się też budki lęgowe dla ptaków. Projektanci zaplanowali też instalację nowoczesnej małej architektury, czyli ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych. - Jeśli warunki pogodowe będą nam sprzyjały, to planujemy zakończyć prace do przełomu  kwietnia i maja - zapowiada Przemysław Andrzejewski, prezes firmy Investic z Goliny.

Obszar parku zostanie też znacząco powiększony w stronę osiedla zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej. Prace współfinansowane są ze środków pozyskanych przez gminę Jarocin z unijnego programu "Infrastruktura i Środowisko" na projekt "Rozwój systemu zieleni miejskiej, parków i skwerów w Jarocinie".

 

Druh komendant Zbigniew Ostroróg-Gorzeński

W nocy z 8 na 9 listopada 1918 r. Polacy rozbroili Niemców w jarocińskich koszarach i rozpoczęła się tzw. jarocińska rewolucja. Przejęte zostały poczta, węzeł kolejowy i więzienie. Powstała pierwsza w Wielkopolsce Rada Żołnierska. Szybko powiększał się skład osobowy tworzonego w garnizonie polskiego oddziału. Potrzebny był dowódca. Rada Żołnierska w porozumienia z ks. Ignacym Niedźwiedzińskim i tajną organizacją „Jedność”  poprosiła o objęcie dowództwa wówczas 49-letniego Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego - urodzonego 15 lutego 1869 r. w Lgowie właściciela majątku Tarce, zaangażowanego w działalność patriotyczną. Wspierał m.in. skauting, towarzystwo czytelni ludowych, „Sokoła”, współfinansował budowę otwartej w 1914 r. szkoły dla polskich dzieci w Tarcach. Był oficerem, odbył służbę w armii pruskiej w pułku ułanów w Miliczu, kończąc ją w stopniu podporucznika.

Hrabia Ostroróg-Gorzeński przyjął propozycję, jednak już podczas pierwszego spotkania z odziałem poprosił, żeby nie tytułować go "panem hrabią", ale zwracać się do niego po prostu "druhu komendancie". Jeszcze przed wybuchem powstania w tarzeckich lasach Gorzeńskiego ćwiczyli późniejsi powstańcy jarocińscy. Gorzeński finansował też  zaopatrzenie jarocińskich powstańczych kompanii, które później walczyły na wszystkich frontach powstania. Druh komendant osobiście wziął udział w zajęciu Krotoszyna, ale też w walkach m.in. pod Zbąszyniem. 10 stycznia otrzymał od głównodowodzącego powstaniem, wówczas mjr. Stanisława Taczaka, nominację na dowódcę VI Okręgu Wojskowego, obejmującego powiaty: jarociński, pleszewski, krotoszyński, koźmiński, rawicki, gostyński i średzki.

Przyjmuje się, że zwycięskie powstanie wielkopolskie zakończyło się 16 lutego 1919 r. podpisaniem rozejmu w Trewirze. W 1921 r. mjr Zbigniew hr. Ostroróg-Gorzeński został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Rok później Rada Miejska w Jarocinie przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarocina. W 1923 roku władze miasta kolejny raz uhonorowały druha komendanta, nadając jego imię zakładanemu pierwszemu publicznemu parkowi przy skrzyżowaniu ulic Śródmiejskiej i Hallera.

Zbigniew Ostroróg-Gorzeński  zmarł 12 czerwca 1926 r. Nad jego trumną, jako ostatniego z rodu w linii męskiej, złamano miecz, tarczę i pieczęć herbową. Grób druha komendanta Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego znajduje się na cmentarzu we Lgowie.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia