Uroczyste pasowanie na ucznia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Prusach.

Świadkami ślubowania byli zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie Zespołu Szkół. Przygotowania do święta trwały od początku roku szkolnego. Dzieci, pod czujnym okiem wychowawczyni, pani Magdaleny Piętki i pani Magdaleny Michalskiej, ćwiczyły umiejętność śpiewania, gry na instrumentach muzycznych, liczenia, recytowania, by 14 października jak najpiękniej zaprezentować swoje zdolności przed publicznością.

W podniosłej atmosferze pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożonej przysiędze dyrektor szkoły, pan Marcin Frąszczak, za pomocą symbolicznego ołówka, pasował każde dziecko na ucznia, wręczył dyplom i legitymację uczniowską. 22 razy zabrzmiały najważniejsze tego dnia słowa: "Pasuję cię na ucznia". To była wspaniała, podniosła, pełna wzruszenia uroczystość.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia