Burmistrz Jarocina ogłosił konkurs na operatora pilotażowego konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu. Oznacza to, że już we wrześniu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne będą mogły starać się o małe granty w wysokości do 5 tys. zł na zadania w zakresie prowadzenia zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Od operatora konkursu na mikrodotacje oczekuje się m. in. doświadczenia w realizacji projektów w zakresie doradztwa dla organizacji, prowadzeniu szkoleń dla organizacji, prowadzeniu centrum wolontariatu, realizacji projektów partnerskich. Oceniane będą także kwalifikacje kadry biorącej udział w realizacji zadania, zastosowanie przez oferenta elektronicznej obsługi konkursu na mikrodotacje oraz organizacja dla beneficjentów mikrodotacji szkoleń w zakresie innowacyjnych form zajęć socjoterapeutycznych i autoterapeutycznych.

Wyłoniony operator ogłosi konkurs na mikrodotacje, w którym będą mogły wziąć udział nie tylko organizacje pozarządowe, ale także grupy nieformalne. Oferenci będą mogli otrzymać maksymalnie 5 tys. zł. - Regranting daje możliwość  uproszczenia i skrócenia procedury przyznawania dotacji, a przede wszystkim dopuszcza możliwość finansowania projektów realizowanych przez grupy nieformalne, dla których tradycyjne konkursu ofert ogłaszane przez gminy są niedostępne  – podkreśla Bożena Kubacka, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w jarocińskim magistracie. Władze Jarocina po raz pierwszy korzystają z możliwości prawnej, jaką daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z jej nowelizacją instytucje publiczne w Polsce mogą stosować regranting od 2010 r.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin. Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Droździk, 62 749 96 64, elzbieta.drozdzik@jarocin.pl


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia