Ochotnicza Straż Pożarna w Potarzycy wzbogaciła się o nowy pojazd – średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Volvo FLD3C, FL wraz z wyposażeniem. Jest to pierwszy wóz z system sprężonej piany, będący na wyposażeniu jednostki OSP z terenu Gminy Jarocin. Koszt zakupu samochodu to blisko 950 tys. zł.

10 grudnia dokonano odbioru faktycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, poprzedzonego odbiorem techniczno-jakościowym. Pojazd pozostał jednak w depozycie u wykonawcy w celu zamontowania mocowań do sprzętu ratowniczego, będącego w posiadaniu jednostki. Już dzisiaj (28 grudnia) samochód  zawita w Gminie Jarocin.

Samochód zostanie wprowadzony do podziału bojowego po zakończeniu formalności.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Potarzycy został sfinansowany z niżej wymienionych źródeł:

1) dotacji z Gminy Jarocin w wysokości 499.314,00 zł;

2) dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 100.000,00 zł, przekazanej na podstawie umowy podpisanej z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej;

3) dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizowanej w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w wysokości 350.000,00 zł.

Przedsięwzięcie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Potarzycy” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl z udziałem środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. www.nfosigw.gov.pl .

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia