30 sierpnia ruszył nabór wniosków programu priorytetowego „Mój prąd”. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Budżet projektu wynosi 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5 tys. zł. W praktyce większość prosumentów otrzyma maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, ponieważ instalacje fotowoltaiczne kosztują zwykle ponad 10 tys. zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje od 2 do 10 kW mocy zainstalowanej. Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na formularzu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pierwszy nabór potrwa do 20 grudnia 2019 r.

Więcej w zakładce


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia