Sztandarową inwestycją drogową 2019 roku będzie budowa ronda przy skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego i ul. Śródmiejskiej. Rondo scali dwa łączniki drogowe wybudowane przez gminę w 2018 roku. Umowny termin zakończenia robót wyznaczony został na połowę 2019 roku. Jakie jeszcze inwestycje drogowe zaplanowano w tegorocznym budżecie Gminy Jarocin?

W Jarocinie, w ramach przedsięwzięć drogowych planowana jest także przebudowa nawierzchni jezdni oraz ciągów pieszo-rowerowych ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce. Gmina Jarocin stara się o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Samorząd gminny będzie ubiegał się także o dofinansowanie budowy drogi od ul. Poznańskiej do ul. Św. Ducha w Jarocinie. W ramach tego zadania przewidziana jest przebudowa nawierzchni jezdni, a także ciągu pieszego i rowerowego ulic: Kasztanowej, Do Zdroju, Wrzosowej i Maratońskiej.

W Mieszkowie przebudowany zostanie gminny odcinek ul. Dworcowej, od dworca kolejowego w kierunku lasu. Zaplanowano tam położenie nawierzchni asfaltowej, wybudowanie parkingów oraz ciągu chodników. Realizacja zadania przewidziana jest w trzecim kwartale 2019 roku, po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, którą zrealizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz oświetlenia ulicznego typu LED wykonywanego przez Zakład Usług Komunalnych.

W 2019 roku zaplanowano także przebudowę dróg na osiedlu przy ul. Cmentarnej w Witaszycach. Ulice: Pogodna, Radosna, Jarzębinowa pokryte zostaną kostką brukową. Termin realizacji zadania uzależniony jest od budowy kanalizacji deszczowej na tym osiedlu. O pozyskanie środków na dofinansowanie zadania zabiega jarocińska spółka wodociągowo-kanalizacyjna.

Jednocześnie gmina prowadzić będzie prace projektowe, które umożliwią realizację kolejnych zadań. Jednym z nich ma być kontynuacja, rozpoczętych w 2018 roku, prac projektowych związanych z budową łącznika drogowego wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja-Cielcza. Kontynuowane będą także projekty związane z budową drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Poznańskiej w Jarocinie. Samorząd pochyli się także nad projektami związanymi: z budową łącznika drogowego między drogą krajową nr 15 a Strefą Ekonomiczną w Golinie oraz przebudową ulicy Leśnej w Bachorzewie. W 2019 roku opracowywany ma być także projekt mający na celu połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w Cielczy z drogą w Wilkowyi.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Gminny program WYMIE PIEC

Kategorie aktualności

Wydarzenia