W roku 2014 w gminie Jarocin będą obowiązywały takie same stawki podatków jak w roku 2013.

- Rozumiem trudną sytuację wielu gospodarstw domowych na ternie miasta i gminy Jarocin i dlatego zdecydowałem, żeby w roku 2014 nie podnosić stawek podatków. Była to decyzja trudna. Musimy mieć bowiem świadomość tego, że ogranicza ona możliwości gminy w zakresie inwestycji, bo to przecież mieszkańcy ze swoich podatków je realizują – mówi burmistrz Stanisław Martuzalski.

Co warto podkreślić w zakresie podatków to kwestię podatku rolnego, który był przedmiotem burzy politycznej i negatywnej opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej w czasie kadencji byłego burmistrza. Podstawę podatku rolnego ustala się na podstawie średniej ceny skupu żyta, którą ustala Główny Urząd Statystyczny. W tym roku stawka ta wynosi 69,28 zł. W gminie Jarocin stawka ta została w tym roku obniżona do 52 zł. Stawka zaproponowana przez burmistrza Stanisława Martuzalskiego posiada pozytywną opinię środowisk rolniczych.

Uchwała Nr LXXIV/447/2013 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014

Uchwała Nr XLVIII/293/2012 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23.11.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/295/2012 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23.11.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Podatek leśny na rok 2014 za 1 ha wynosi 37,631 zł - zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Ststystycznego z 21 października 2013r. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia