9 szkół podstawowych z terenu gminy Jarocin pozyskało blisko 120 tys. zł w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Dzięki dofinansowaniu podstawówki wzbogacą się o tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

W lipcu Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do ponad 15,5 tys. szkół.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Szkoła, wnioskująca o wsparcie w ramach „Aktywnej tablicy”, mogła otrzymać maksymalnie 14 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie łącznie 17,5 tys. zł. O dofinansowanie mogłu ubiegać się placówki publiczne oraz niepubliczne. 

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica” pozyskało 9 szkół z terenu gminy Jarocin:

  1. Zespół Szkół nr 3 im. 750-lecia Jarocina w Jarocinie, Szkoła Podstawowa nr 3
  2. Niepubliczna szkołą Podstawowa w Bachorzewie
  3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Heweliusza w Potarzycy
  4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
  5. Akademia Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie
  6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie
  7. Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
  8. Szkoła Podstawowa w Golinie
  9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni

Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia