Wnioski z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jarocin od dnia 1 lipca 2013 r.

W miesiącach lipiec - wrzesień 2013 r. nastąpił znaczy wzrost odbieranych odpadów komunalnych w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym czasie odebrano od mieszkańców gminy Jarocin aż o 17,11% więcej odpadów segregowanych. W przypadku odpadów zmieszanych odnotowano wzrost o 22,17%. 

W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina Jarocin postanowiła wprowadzić bezpośredni odbiór od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odbiór odpadów zielonych. W III kwartale 2013 r. odebrano 47,68 ton odpadów wielkogabarytowych, 7,29 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i aż 60,34 ton odpadów zielonych. Ilość odebranych odpadów zielonych daje pozytywne wnioski dotyczące ochrony środowiska, gdyż to co mogłoby zostać spalone, trafiło na kompostownię.

Należy podkreślić, że gmina Jarocin, w porównaniu z gminami Porozumienia Międzygminnego takimi jak Śrem, Kórnik czy Środa Wielkopolska, ma jedne z najniższych opłat. Podsumowując wpływy opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi od lipca 2013 r. ich wysokość jest niemalże na tym samym poziomie co wydatki, a to oznacza, że system bilansuje się.

Szczególowe podsumowanie  funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jarocin od dnia 1 lipca 2013 r. dostepne jest tutaj.  


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia