Blisko 500 tys. zł unijnego dofinansowania pozyskała gmina Jarocin na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie.

W ramach zadania w centrum Łuszczanowa powstanie ogólnodostępna przestrzeń złożona z 4 stref: oficjalnej, organizacji imprez plenerowych, placu zabaw i sportowej. Obszary te zostaną połączone ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi. Łuszczanowski wniosek uzyskał najwyższą notę w punktacji konkursowej. Jest to jeden z dziewięciu projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie ze strony gminy Jarocin podpisał zastępca burmistrza Jarocina, Witosław Gibasiewicz oraz kierownik referatu księgowości budżetowej w jarocińskim magistracie - Iwona Kaźmierczak. 

Nad przygotowaniem projektu sołectwo pracowało rok. - Zmieniliśmy statut naszego sołectwa, przy wsparciu moderatorów zmieniliśmy plan budowy miejscowości, a także nazwę sali wiejskiej na Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. To nas kosztowało równo rok ciężkiej pracy – podkreśla Paweł Adamkiewicz Paweł, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, sołtys Łuszczanowa. - W czerwcu tego roku obchodziliśmy jubileusz 20-lecia istnienia sali wiejskiej w Łuszczanowie. Także ten obiekt i wszystko wokół niego ma już 20 lat. Brak na tym terenie ciągów komunikacyjnych czy oświetlenia – podkreśla Paweł Adamkiewicz.  Najokazalszymi inwestycjami, które zostaną zrealizowane w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej są: boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, boisko do piłki plażowej, stół do tenisa, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, zadaszona scena, podjazd do wózków inwalidzkich, wymiana nawierzchni czy stworzenie ciągów pieszo-rowerowych. Koncepcję zagospodarowania terenu w Łuszczanowie stworzyli Driusz Michalak i Piotr Kociński, którzy wygrali konkurs architektoniczny ogłoszony przez gminę. Nagroda za przygotowanie projektu w kwocie 20 tys. zł pochodziła z funduszu sołeckiego Łuszczanowa.

Strefa oficjalna

Strefa organizacji imprez plenerowych

Strefa placu zabaw

Strefa sportowa

 

Łukasz Witczak, członek Rady Sołeckiej Sołectwa Łuszczanów, lider odnowy wsi Łuszczanów

Chciałbym podziękować panu burmistrzowi, Adamowi Pawlickiemu, który wyraził zgodę na tę inicjatywę oraz wielu osobom, które były zaangażowane w cały proces aplikowania o te środki. Podziękowania kieruję do: zastępcy burmistrza - Robertowi Kaźmierczakowi oraz pracowników urzędu miejskiego, Rady Sołeckiej Łuszczanowa za wyrażenie zgody na przekazanie 20 tys. zł na nagrodę w konkursie architektonicznym, a także mieszkańców, którzy tę propozycję poparli w głosowaniu oraz pracowników Jarocińskiej Agencji Rozwoju, którzy przygotowali część formalną.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Gminny program WYMIE PIEC

Kategorie aktualności

Wydarzenia