24 uczniów ZS nr 5 w Jarocinie bierze udział w ciekawym projekcie. Jego celem jest prowadzenie badań związanych ze środowiskiem przyrodniczym oraz działalnością człowieka. Robiąc badania oraz pomiary uczniowie pomogą stworzyć cyfrową mapę dorzecza Warty.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie uczestniczą w podprojekcie „Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty” w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, który został opracowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przy współpracy z kadrą naukową Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do II edycji projektu przystąpiło 48 szkół z terenu Wielkopolski. Realizują one zadania projektowe od listopada 2019 roku do maja 2020. Celem projektu jest prowadzenie badań związanych ze środowiskiem przyrodniczym oraz działalnością człowieka. Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie zajmą się badaniem m.in.: poziomu hałasu na terenie Jarocina, emisją dwutlenku węgla, zróżnicowaniem cen wybranych artykułów żywnościowych. Będą przy tym wykorzystywać przyrządy pomiarowe i sprzęt komputerowy (przekazane szkole na cele projektowe), stosować technologie informatyczne oraz odpowiednie techniki obliczeniowe. Pozwoli to uczniom rozwijać własne zainteresowania, poznawać nowoczesne metody badawcze oraz doskonalić umiejętności cyfrowe. 

Efektem finalnym będzie naniesienie na cyfrową mapę dorzecza Warty wyników badań przeprowadzonych przez uczniów oraz stworzenie raportu końcowego. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie w projekcie uczestniczy 48 szkół  oraz że będą wdrażane następne jego edycje, można przypuszczać, iż powstanie ciekawy materiał – mapa cyfrowa dorzecza Warty z bogatą zawartością.

Opiekunami dwóch grup projektowych (12-osobowych) Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie są: Barbara Walerowicz i Danuta Głogowska. W ich skład wchodzą uczniowie klas szóstych. Spotkania grup oraz badania odbywają się po lekcjach lub w dni wolne od zajęć szkolnych.

Na zdjęciach: pobieranie prób skalnych w parku i ich opisywanie.

W zajęciach wzięło udział 15 uczniów z klas piątych. Najpierw wykonano sztuczne odkrywki geologiczne, następnie pobrano próby skalne, oznaczono miejsca ich pobrania i opisano je. W sali lekcyjnej uczniowie zrobili opisy makroskopowe prób skalnych. Podsumowaniem zajęć było ustalenie rodzaju skał oraz ich genezy. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia