Przed tygodniem Zarząd Powiatu Jarocińskiego przekazał do konsultacji społecznych projekt uchwały, na mocy której organizacjom pozarządowym prowadzącym niepubliczne placówki, takie jak Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Jarocinie i Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury "Olimp" Jarocinie odebrane zostaną dotacje na prowadzenie działalności. W konsekwencji 2,6 tys. dzieci i młodzieży pozbawione zostanie zajęć sportowych i kulturalnych, z których do tej pory nieodpłatnie korzystało.

Fundacja Animacji Społeczno-Ekonomicznych w Jarocinie od ponad półtora roku prowadzi Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Jarocinie, placówkę, na której dotowanie powiat jarociński otrzymuje subwencję oświatową. Powiat Jarociński, w odróżnieniu od innych jednostek samorządu szczebla powiatowego, nigdy nie powołał takiej jednostki. Uczyniła to Fundacja, obejmując nieodpłatnymi zajęciami sportowymi ok. 2500 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Jarocin oraz uczniów prowadzonych przez powiat jarociński szkół ponadgimnazjalnych. Skala realizowanych przedsięwzięć i ilość uczestników wskazują na olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu zorganizowane zajęcia sportowe. Dziwi więc upór, z jakim powiat dąży do odebrania możliwości korzystania z bezpłatnych zajęć sporej grupie dzieci i młodzieży.

Z kolei Fundacja 750-lecia Jarocina prowadzi od ponad półtora roku Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury "Olimp" w Jarocinie, organizując zajęcia kulturalne i edukacji kulturalnej dla 130 dzieci. Młodzieżowe domy kultury to jednostki, które w wielu miejscach w Polsce zostały powołane przez samorząd powiatowy i otrzymują subwencję oświatową na ich dotowanie. Powiat jarociński przez prawie 20 lat swojego funkcjonowania takiej placówki zajmującej się działalnością w zakresie edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży nie powołał. Uczyniła to Fundacja 750-lecie Jarocina realizując w ten sposób zadanie własne powiatu. Liczba uczestników zajęć także pokazuje skalę zapotrzebowania na nie.

Dlaczego na siłę władze powiatu jarocińskiego chcą zabrać pieniądze na prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych dla 2500 uczniów szkół gminnych i powiatowych oraz dla 130 dzieci uczestniczących w zajęciach kulturalnych? – zastanawia się burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Trudno znaleźć logikę tych destrukcyjnych posunięć, do których zastrzeżenia miała także Regionalna Izba Obrachunkowa. Przecież pieniądze na działalność tych placówek, powiat otrzymuje z ministerstwa w formie subwencji oświatowej, więc dlaczego nie chce tej subwencji przekazać tym, którzy o dotację zabiegali i z powodzeniem od dłuższego czasu zadania te realizują - dodaje burmistrz.

Ekspresowe "konsultacje społeczne" ogłoszone przez starostę jarocińskiego trwały 7 dni. W tym krótkim czasie ponad 1000 osób podpisało się pod petycją skierowaną do zarządu powiatu i złożoną wczoraj w starostwie, tuż przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia konsultacji. Kto nie zdążył podpisać się, może to jednak jeszcze zrobić w formie elektronicznej - tutaj.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia