Bożena Przewoźna - Prezes Stowarzyszenia S11 komentuje decyzję o obwodnicy Jarocina

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, do którego Gmina Jarocin również należą od roku 2008 aktywnie lobbowało w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej aby postulatem strony polskiej w modyfikowanej sieci TEN-T znalazł się również przebieg DK 11. Argumenty przedstawiane przez Stowarzyszenie zostały przyjęte. Potwierdzeniem tego stanowiska było również wpisanie DK 11 do rewidowanej sieci TEN-T przez Grupę Wyszehradzką jako wspólnej propozycji Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Sygnatariusze dostrzegli, że wpisując DK do sieci TEN-T nastąpi zmniejszenie luki rozwojowej pomiędzy regionami w mniej rozwiniętych obszarach transportowych.  

Nie mniej ważne jest także wystąpienie z propozycją burmistrza Stanisława Martuzalskiego by odbyło się  posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie przebudowy DK 11 do parametrów drogi ekspresowej i omówieniu problemów gospodarczych i rozwojowych regionów wzdłuż jej przebiegu. Przewodniczący Komisji pan Zbigniew Rynasiewicz (obecnie Sekretarz Stanu w MTBiGM) zaakceptował propozycję i zorganizował posiedzenie  Komisji w dniu 19 marca 2013 r. w Kancelarii Sejmu. Uczestnikami posiedzenia byli samorządowcy, politycy oraz przedstawiciele ministerstw. Podczas posiedzenia samorządowcy przedstawili argumenty popierające ww. koncepcję a marszałek województwa wielkopolskiego Pan Marek Woźniak i Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek zaproponowali by strona rządowa przyjęła plan budowy kolejnych obwodnic, w tym budowę obwodnicy Jarocina.

Również podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. budowy drogi ekspresowej S11, które odbyło się w dniu 24 września 2013 r., pan Jarosław Waszkiewicz, dyrektor jednego z departamentów MTBiGM poinformował, że budową obwodnicy Jarocina i obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego - II etap, rozpoczyna się budowa drogi S11.

Odnosząc się natomiast do informacji potwierdzającej iż Rada Ministrów przyjęła Załącznik nr 6 do obowiązującego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, w którym przesądzono o realizacji m.in. obwodnicy Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego – II etap, również należy zauważyć i docenić ogromną wieloletnią determinację władz samorządowych i przychylność decyzyjną elit politycznych, które przyczyniły się do, miejmy nadzieję, szczęśliwego finału.  

Podkreślić należy, że po wybudowaniu obwodnicy Jarocina wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy z miasta Jarocin i tym samym nastąpi znacząca poprawa poziomu bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego i dla pieszych.

Stowarzyszenie Gmin Powiatów i Województw „Droga S11”, aktywnie lobbuje aby przebudowano DK 11 do parametrów drogi ekspresowej na całym jej odcinku. Stowarzyszenie w szczególności nalega aby Rada Ministrów w miarę dysponowania możliwymi do zagospodarowania środkami finansowymi przeznaczała je na budowę kolejnych odcinków S11 i obwodnic miast w ciągu drogi S11, szczególnie na te zadania, które posiadają już odpowiednie decyzje lub gotowe projekty budowlane. 

 

Zdjęcie:http://nowa-energia.com.pl/


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia