W grudniu na terenie gminy Jarocin, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, będą trwały badania dotyczące pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego oraz pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej. Poufne badania prowadzone będą metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania z rolnikiem

Celem badań rolnych jest uzyskanie szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących plonów i zbiorów wybranych upraw rolniczych (m. in. ziemniaków, rzepaku i rzepiku, strączkowych jadalnych, buraków cukrowych i kukurydzy) oraz pogłowia i produkcji zwierząt gospodarskich (m. in. bydła, trzody chlewnej, owiec, koni, kóz i drobiu).

Spośród wszystkich gospodarstw rolnych wylosowana zostanie próba, która pozwoli na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa.  Każdy z ankieterów na terenie województwa wielkopolskiego posiada legitymację wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie pod numerem telefonu 61 27 98 302 - Danuta Brzozowska i 61 27 98 356 - Anna Łukarska – czytamy w komunikacie przesłanym przez Urząd Statystyczny w Poznaniu.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Kategorie aktualności

Wydarzenia