Przetarg na dzierżawę na 30 lat zabudowań w jarocińskim parku ogłosił burmistrz Jarocina. Postępowanie obejmuje Dom Ogrodnika oraz zabudowania gospodarcze wraz z przyległym terenem, znajdujące się po lewej strony alei, która prowadzi od ul. Kasztanowej do Pałacu Radolińskich. Termin składania ofert mija 20 czerwca.

W ogłoszeniu wskazano przyszłe funkcje obiektów przeznaczonych do dzierżawy.  Zgodnie z postulatami mieszkańców, zgłoszonymi podczas zeszłorocznych konsultacji społecznych prowadzonych w ramach przygotowań do rewaloryzacji i rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego, nieruchomości mają być wykorzystane na cele:  kulturalne, gastronomiczne, turystyczne i hotelarskie.

Formalności związane z planowaną dzierżawą zabudowań w parku ruszyły w połowie marca. Wówczas opublikowane zostało ogłoszenie, dotyczące dzierżawy budynków położonych w parku - Park 4a i Park 5. Kolejnym etapem jest właśnie ogłoszenie nieograniczonego przetargu na dzierżawę tych nieruchomości ze wskazaniem funkcji, na jakie ten teren jest przeznaczony. Na wydzierżawienie nieruchomości w parku na 30 lat zgodę, na początku lutego, wyraziła rada miejska.

Przypominamy, ze jesienią zeszłego roku został ogłoszony przez burmistrza Jarocina konkurs na koncepcję zagospodarowania budynków w parku po Zakładzie Usług Komunalnych - Park 4a. Wówczas w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nie wpłynęła żadna oferta.

Dodatkowych informacji w zakresie ogłoszenia w udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju jarocińskiego magistratu - pokój 48, tel. 62 749 95 51.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest tutaj.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia