Jarocińska Rada Budżetu Obywatelskiego wybrała 20 projektów do kolejnego etapu JBO 2015.

Od 8 sierpnia do 9 września wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Jarocin będą mogli głosować w ramach Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego na wybrane projekty. Oddać swój głos będzie można dwiema drogami – poprzez aplikację na stronie internetowej magistratu www.jarocin.pl lub tradycyjnie, wypełniając ankietę i oddając ją we wskazanych punktach w mieście.

Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację  projektów Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 została podzielona na dwie pule: 200 tys. zł i 800 tys. zł. Pierwsza kwota zostanie rozdysponowana na realizację projektów o wartości do 50 tys. zł, druga zaś - na projekty o wartości powyżej 50 tys. zł.

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do głosowania przez mieszkańców w kategorii do 50.000 zł:

Łukasz Krawczyk – Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki – Aleja Niepodległości – Poznańska.

Projekt zakłada reorganizację ruchu na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z Al. Niepodległości, polegającą na zmianie przeznaczenia pasów ruchu ul. Kościuszki, od wysokości Urzędu Skarbowego w kierunku ul. Poznańskiej. Dotychczasowy prawy pas pozwala na jazdę w prawo oraz prosto, natomiast lewy pas – wyłącznie w lewo. Zmiana ma polegać na umożliwieniu jazdy prosto również z lewego pasa oraz – po zjechaniu ze skrzyżowania – natychmiastowy zjazd na prawy pas.

Karolina Jerszyńska – Filipczak – Sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych przy ul. Wrocławskiej.

Projekt zakłada montaż sygnalizatora świetlnego dla pieszych (na wysokości ul. Wrocławskiej 63) z przyciskiem „na żądanie” bądź działającego samoistnie.

JTBS Sp. z o.o. – Siłownia plenerowa „Fitness Park” na Os. Tysiąclecia w Jarocinie.

Siłownia plenerowa składać się z czterech pylonów, na których zamocowane będą po dwa przyrządy przeznaczone do ćwiczeń – łącznie osiem urządzeń.

Marcin Roguszczak – Likwidacja ciemnego punktu – budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kąty-Radlin.

Projekt obejmuje budowę punktów świetlnych przy drodze powiatowej pomiędzy Kątami a Radlinem na odcinku ok. 450 metrów. Montaż ok. kilku lamp, które poprawią bezpieczeństwo podróżujących tą trasą.

Stefan Tobolski – Naprawa chodnika przy ul. T. Kościuszki przy posesjach od nr 61 do 69.

Naprawa chodnika przy ul. T. Kościuszki po prawej (kierując się w stronę ul. Szubianki). Chodnik po przeciwległej stronie został wyremontowany w bieżącym roku.

Zarząd WKS Witaszyce i Prezes Honorowy – Nagłośnienie, oświetlenie i monitoring boiska sportowego w Witaszycach przy ul. Kolejowej.

Projekt polega na przystosowaniu gruntu i postawieniu dwóch masztów pod oświetlenie oraz zamontowaniu czterech lamp oświetleniowych wraz z okablowaniem, a także montaż dwóch kamer obrotowych z nagrywarką i dwóch kolumn i wzmacniacza, służących nagłośnieniu obiektu.

Ryszard Żyto – Budowa promenady wzdłuż Lubieszki w Golinie (od ul. Mostowej do kładki przy kościele).

Projekt zakłada budowę spacerowej promenady nad rzeką Lubieszką w Golinie, poprzez budowę chodnika z kostki brukowej (na podsypce cementowo-piaskowej) o szerokości 1,5 m na odcinku ok. 100 m, obsianie skarpy trawą i uporządkowanie okalającego rzekę terenu.

Łukasz Ignasiak – Plac sportowo rekreacyjny do uprawiania „street workoutu” i „parkouru”.

„Street workout” ma zastosowanie jako trening siłowy i wytrzymałościowy w takich sportach, jak sztuki walki, atletyka czy parkour. Flow park, który powstanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 będzie umożliwiał rozwijanie mięśni całego ciała osobom, które będą tam trenować. 

Polski Związek Wędkarski Koło Jarocin Miasto – Miejsce spotkań nad zalewem w Roszkowie.

W ramach projektu zostanie utwardzony teren pod miejsca postojowe oraz ustawione zostanie kilka wiat z ławkami i stołami. Przewidziane jest też stworzenie wyznaczonego miejsca do grillowania. Stworzy to możliwość bezpiecznego pozostawienia pojazdów oraz przygotowania posiłków podczas spędzania wolnego czasu nad zalewem.

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - Jarociński Festiwal Smaków.

Jarociński Festiwal Smaków ma za zadanie promować kulinaria, rękodzieło i inne formy aktywności społecznej mieszkańców Gminy Jarocin, a – przede wszystkim – wpłynąć na ożywienie gospodarcze. Festiwal ma charakter festynu plenerowego, w czasie którego twórcy i producenci prezentują, poddają degustacji oraz sprzedają swoje wyroby. Festiwal ma posłużyć wypromowaniu najlepszego produktu lokalnego, nieznanego jeszcze w wielu miejscach Polski.

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do głosowania przez mieszkańców w kategorii powyżej  50.000 zł:

 Stowarzyszenie „Wspólna Praca – Równe Prawa”  Jarocin – Bezpieczne i atrakcyjne użytkowanie istniejących i nowych ścieżek rowerowych w Gminie Jarocin.

Projekt ma na celu stworzenie bezkolizyjnych i bezpiecznych przejazdów istniejącymi ścieżkami rowerowymi oraz nowymi trasami, które będą tworzyły dwie pętle (okrążenia):

Rynek – Św. Ducha – Wojska Polskiego – rondo – Powstańców Wielkopolskich – Wrocławska – Folwarczna – Roszków – zalew – Siedlemin – Wybudowana – Wrocławska – Folwarczna

Rynek – Św. Ducha – Wojska Polskiego – rondo – Witaszyczki – Słowików – ZGO – Glinki – Wodna – Św. Ducha – Rynek

Wspólnota mieszkańców Osiedla Piaskowego w Golinie i mieszkańców Stefanowa –Budowa ul. Brzozowej w Golinie.

Projekt zakłada przebudowę ul. Brzozowej w Golinie (ok. 150 m) i stworzenie z niej ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z kanalizacją deszczową oraz wjazdami na posesje.

Bartosz Ziółkowski, Członek Zarządu JLA Sp. z o.o. – Zakup 2 pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Projekt polega na zakupie dwóch pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Jeden z nich posiada pięć miejsc siedzących i dwa miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drugi posiada siedem miejsc siedzących i jedno miejsce na wózek. Obecny pojazd, którym dysponuje JLA, ma już kilkanaście lat i często ulega awariom.

Leszek Mazurek, Prezes Jarocin-Sport Sp. z o.o. w Jarocinie – Przebudowa boiska do koszykówki na terenie Jarocin Sport Sp. z o.o. – użytkowanego przez mieszkańców Osiedla 700-lecia.

Projekt przewiduje przebudowę starego boiska do piłki koszykowej o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o podłożu tartanowym. Ma też powstać kort tenisowy oraz boisko do piłki siatkowej z oświetleniem.

Marta Szych – I etap remontu Amfiteatru w Jarocinie.

Projekt zakłada I etap remontu amfiteatru zlokalizowanego w Parku Miejskim. Dwie inwestycje, które zostałyby wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 to remont sceny (wraz z dachem i fundamentami) oraz wymianę instalacji elektrycznej. Pozwoli to na organizację bezpiecznych wydarzeń kulturalnych w amfiteatrze.

Edmund Florczyk – Modernizacja wokół placu zabaw oraz boiska sportowego wraz z rekultywacją nawierzchni/murawy.

Projekt przewiduje ułożenie chodników z kostki brukowej, prowadzących do placu zabaw, montaż ławek wzdłuż boisk do gry w piłkę koszykową i siatkową, przystosowanie boiska do gry w piłkę siatkową do gry w tenisa ziemnego oraz rekultywację murawy na boisku do piłki nożnej poprzez ponowną uprawę i siew trawy.

Zarząd Osiedla nr 15 „Polna” Gminy Jarocin – Budowa ul. Zagrodowej w Jarocinie.

W ramach projektu zostanie wykonany ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej na odcinku 500 m wraz z kanalizacją deszczową, zaopatrzony w zjazdy do posesji i progi zwalniające, oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości ok. 6 m o nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej.

Jarociński Ruch Samorządowy – Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Powstańców Wlkp. Do ul. Ługi oraz przebudowa ul. Karpackiej od ul. Wiślanej do ul. Warcianej.

Przebudowa ul. Wiślanej polegać będzie na wymianie nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki brukowej oraz wykonanie studzienek ściekowych, krawężników i wjazdów na posesje – w wyniku przebudowy powstanie ciąg pieszo-jezdny.

Karol Górski, Mariusz Taczała – Kropla bez kitu! Woda dla uczennic i uczniów w szkołach.

Projekt zakłada wyposażenie gminnych szkół w dystrybutory wody typu fontanna. Urządzenia te podłącza się bezpośrednio do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, a dzięki zamontowanym filtrom woda, którą otrzymują uczennice i uczniowie jest zawsze czysta, świeża i zdrowa. Rozwiązanie to jest wygodne, ekologiczne i tanie.

Rada Rodziców przy Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie – Nowa elewacja dla budynku Gimnazjum Nr 1 im. Ks. S. Konarskiego w Jarocinie.

W ramach projektu zostanie wykonane piaskowanie ścian budynku głównego szkoły, wypełnianie spoin, uzupełnianie ubytków z cegły, wykonanie drenażu wokół budynku oraz oświetlenia na wzór budynków Urzędu Miasta czy Kościoła Chrystusa Króla.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia