Rozpatrzenie uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jarocinie będzie jednym z punktów porządku obrad zaplanowanej na 27 marca br. sesji Rady Miejskiej w Jarocinie. Jeśli uchwała spotka się z aprobatą rajców, to jednostka będzie prowadziła dotychczasową działalność do 30 czerwca, czyli do zakończenia procesu likwidacji. Docelowo straż ma zostać umiejscowiona w strukturze Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

Celem zmian jest zwiększenie jakości realizowanych przez Straż Miejską w Jarocinie zadań i ograniczenia niektórych form dotychczasowej aktywności realizowanej przez jednostkę oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gminę Jarocin w związku z utrzymaniem formacji.

- Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za zmianą w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Jarocinie jest obecna siedziba, która znajduje się na Dworcu Kolejowym w Jarocinie. Wpływa to na ograniczenia komunikacyjne. Dawniej siedziba Straży Miejskiej mieściła się w centrum, co sprawiało iż jednostka ta była bardziej dostępna. Ponadto, powierzchnia pomieszczeń, którą obecnie zajmują strażnicy jest zdecydowanie za duża. Jednostka, która działa głównie w terenie potrzebuje zdecydowanie mniej miejsca dla wypełniania swoich obowiązków – podkreśla Zastępca Burmistrza Jarocina, Witosław Gibasiewicz.

Jeśli radni zdecydują o likwidacji, to od 1 lipca straż miejska zostanie włączona w strukturę Urzędu Miejskiego w Jarocinie, który przejmie także mienie, zobowiązania oraz należności jednostki.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia