Z końcem stycznia ruszy rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Jarocin. Wnioski o przyjęcie do placówek, których organem prowadzącym jest gmina Jarocin będzie można składać do 28 lutego.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jarocin. Wykaz placówek oświatowych.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i szkół podstawowych został określony w zarządzeniu Burmistrza Jarocina.

Przedszkola

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

28.01.2019 r. – 28.02.2019 r.

 

1.08.2019 r. - 5.08.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1.03.2019 r. – 8.03.2019 r.

 

6.08.2019 r. –

7.08.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola.

11.03.2019 r.

8.08.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12.03.2019 r. – 15.03.2019 r.

12.08.2019 r. – 13.08.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc

18.03.2019 r.

14.08.2019 r.

 

Szkoły podstawowe  

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin 
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28.01.2019 r. – 28.02.2019

1.08.2019 r. –

 5.08.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1.03.2019 r. – 8.03.2019 r

6.08.2019 r. –

7.08.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły podstawowej.

 

11.03.2019 r.

8.08.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12.03.2019 r. – 15.03.2019 r

12.08.2019 r. – 13.08.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc

18.03.2019 r.

14.08.2019 r.


Kryteria przyjęć do publicznych przedszkoli na terenie gminy Jarocin  

Kryteria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Jarocin:

1) dzieci rodziców obojga pracujących – (7 pkt.);

2) dogodne położenie przedszkola i szkoły odnośnie miejsca pracy jednego z rodziców (oboje rodziców pracujących) – (2 pkt.);

3) miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata – (2 pkt.);

4) jak najbliższe położenie przedszkola odnośnie do miejsca zamieszkania kandydata – (2 pkt.);

5) dzieci oczekujące na przyjęcie do przedszkola z poprzedniego roku szkolnego, które nie zostały przyjęte w wyniku rekrutacji – (2 pkt).

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:

1) oświadczenie rodzica kandydata.

Kryteria przyjęć do publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Jarocin  

Kryteria, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jarocin:

1) dogodne położenie  szkoły odnośnie do miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy jednego z rodziców - (1 pkt);

 2) miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata - (1 pkt);

3)  zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach lekcyjnych - (1 pkt);

4) absolwenci przedszkola(oddziału przedszkolnego) znajdującego się w pobliżu szkoły - (1 pkt).

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w  kryteriów:

1) oświadczenie rodzica kandydata.

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia