Dzisiaj o godz. 17.00 w JOK Jarocin odbędzie się spotkanie konsultacyjne i informacyjne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Jarociński rynek i ulice w centrum miasta, teren rozciągający się przy torach kolejowych od Al. Niepodległości, wzdłuż ulic Moniuszki, Nowej aż do ul. Powstańców Wielkopolskich, a także blokowiska na os. 1000-lecia i i przy ul. Kasztanowej to obszary, które mogą być uznane za zdegradowane i tam w pierwszej kolejności mogą być podjęte działania w ramach programu rewitalizacji.

10 maja rozpoczęły się miesięczne konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej wyznaczającej tzw. obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminy Jarocin. W tym czasie wszyscy mieszkańcy gminy, ale też podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia i grupy nieformalne mogą składać uwagi i wnioski do projektu. To dla obszaru uznanego za zdegradowany i objętego rewitalizacją przewiduje się specjalne wsparcie finansowe, z którego będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i działające tam firmy i organizacje.

Więcej o konsultacjach dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeczytasz tutaj.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Konsultacje Spoeczne

Kategorie aktualności

Wydarzenia