Z dużego stawu w Parku Radolińskich w Jarocinie pobrano próbki wody i mułu, a także próbki wody z Lipinki. W laboratorium Aquanet w Poznaniu zostaną przebadane pod kątem zanieczyszczeń. Wyniki badań odpowiedzą na pytania o jakość wody wpływającej do stawu i wypełniającej zbiornik.

Badania są przygotowaniem do prac związanych z rekultywacją stawu i koryta Lipinki na obszarze Parku Radolińskich. Za kilka tygodni planowane jest stopniowe spuszczanie wody, odłowienie ryb, a następnie osuszenie dna zbiornika, z którego będzie wybierany muł. W zależności od wyników badań labolatoryjnych, osad będzie mógł być wykorzystany do rekultywacji terenów zieleni lub pól, a jeśli zostanie uznany za odpad niebezpieczny, to zostanie przekazany na składowisko. - Można się spodziewać zanieczyszczeń ropopochodnych, gdyż zarówno do rzeki jak i stawu odprowadzane są wody deszczowe – podkreśla zastępca burmistrza Jarocina, Robert Kaźmierczak. Niewykluczone, choć mało prawdopodobne, jest też wykrycie zanieczyszczeń fekalnych, gdyż na biegu Lipinki między mostem nad ul. św. Ducha a mostem nad ul. Kasztanową znajduje się aż 14 wypustów rurociągów. - Część z nich powstała kilkadziesiąt lat temu i nigdy nie została naniesiona na żadne mapy - informuje zastępca burmistrza. Zbadana zostanie też zawartość związków biogennych (związki azotu i fosforu) w wodzie, mogących pochodzić z nawożenia pól uprawnych.

Wyniki badań pobranych próbek pomogą też w doborze roślinności, która pojawi się wokół brzegu stawu i pływających roślin ozdobnych. W ramach prac rekultywacyjnych zostaną zbudowane nowe umocnienia skarp i linii brzegowych stawu oraz Lipinki. Przeprowadzona zostanie także renowacja istniejących zastawek, które pozwalają na regulowanie poziomu wody w stawie i jej cykliczną wymianę. Jesienią, po zainstalowaniu oświetlenia i monitoringu, ma zostać otwarta część parku za pałacem Radolińskich. Zostaną tam odtworzone historyczne aleje, które prowadziły również do Lipinki i dalej przez kładki w kierunku kościoła św. Marcina. W związku z tym nad rzeką będą zbudowane nowe przejścia piesze, nawiązujące do tych istniejących jeszcze w okresie II wojny.

Ostatnie prace oczyszczające staw i umacniające jego brzegi były prowadzone w latach 2000-2001.

W pobraniu próbek pomogła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia