3 lipca 1961 r. zmarł tragicznie Edmund Rogalski, 109. Burmistrz Jarocina, który pełnił tą funkcję przez 14 lat.

Regionalista Andrzej Gogulski ukończył prace nad biografią Edmunda Rogalskiego. Książka ukaże się pradopodobnie we wrześniu. 

Każdego roku w rocznicę śmierci Edmunda Roglaksiego obecny włodarz Jarocina Stanisław Martuzalski składa kwiaty na jego grobie, który znajduje się na jarocińskim cmentarzu. 

 

"Edmund Rogalski został wybrany burmistrzem przez Radę Miejską w Jarocinie 25 stycznia 1925 r., jednak urząd ten objął dopiero 7 maja 1925  r. Przez te kilka miesięcy trwała medialna „nagonka” na Rogalskiego, zainicjowana i prowadzona przez część rajców miejskich, którzy nie chcieli się pogodzić z taką decyzją rady. Oczerniany, wyśmiewany i upokarzany, nie tylko w lokalnych mediach, ale poprzez kłamliwe listy jego adwersarzy pisane do gazet poznańskich, zachował spokój. W czasie uroczystej sesji rady miejskiej, w sali wypełnionej po brzegi mieszkańcami Jarocina, z pełną godnością złożył ślubowanie i przyjął nominację od jarocińskiego starosty Jana Modelskiego.

Roglaski został wybrany Burmistrzem Jarocina na 12 lat. Po ich upływie pokonał kilkunastu innych kandydatów i został ponownie wybrany urząd burmistrza przez radę miejską na drugą kadencję, która miałą trwać 10 lat. Wybuch II wojny światowej przerwał kadencję, która upływała dopiero w roku 1947. Burmistrz Edmund Rogalski pełnił urząd przez ponad 14 lat. W sposób szczególny przyczynił się do rozwoju Jarocina i zmiany jego wizerunku.

Edmund Rogalski przez cały okres I wojny światowej walczył na froncie zachodnim w armii pruskiej. W grudniu 1918 r. zorganizował oddział i stanął na czele powstańców w rodzinnym Kłecku k/ Gniezna. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r., służył w odrodzonym wojsku polskim, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Latem 1921 r. pełnił obowiązki dowódcy Obozu Górnoślązaków, który był zlokalizowany w jarocińskich koszarach. W latach 1920 – 1922 służył w batalionie zapasowym 67 pp. stacjonującym w Jarocinie jako jego dowódca i dowódca jarocińskiego garnizonu w stopniu kapitana. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i odznaczeniami pułkowymi.

W czasie II wojny światowej został aresztowany przez hitlerowców. Po przesłuchaniach osadzono go w jarocińskim więzieniu jako zakładnika. Następnie wraz z wieloma jarociniakami przewieziono Edmunda Roglaskiego do obozu w Cerkwicy, a stamtąd wysiedlono do Generalnej Guberni. W styczniu 1945 r. w efekcie nalotu samolotów radzieckich został poważnie ranny. W maju 1945 r. w stanie ciężkim wrócił z rodziną do Jarocina. Ówczesne władze komunistyczne nie udzieliły mu żadnego wsparcia, ale nie zawiedli dawni przyjaciele, m.in. przemysłowiec Stefan Zapłata, dr Leon Idaszewski i wielu innych życzliwych jarociniaków. Do końca życia został inwalidą, który aby pracować i utrzymać rodzinę nauczył się pisać lewą ręką. Szykanowany przez powojenne władze Jarocina, dojeżdżał do pracy do Poznania i Śremu.

Państwo Kazimiera i Edmund Rogalscy mieli troje dzieci: Otylię, Bogumiła i Teresę. Wszyscy urodzili się w Jarocinie i ukończyli tutejsze liceum. Po śmierci Edmunda Rogalskiego żona wraz z dziećmi wyprowadziła się z Jarocina. Edmund Roglaski zmarł wskutek wypadku ulicznego na ul. Wolności, kilka metrów od domu. Spoczywa na cmentarzu w Jarocinie.

Cześć Jego Pamięci!"

Przygotował : Andrzej Gogulski


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia