Kolejny okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpocznie się 1 października i potrwa do 30 września przyszłego roku. W Jarocinie wnioski o przyznanie świadczeń można składać od wczoraj w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie.

Rządowy program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia. W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Wnioski można składać osobiście w MGOPS Jarocin od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Formularze można wysyłać także elektronicznie za pośrednictwem portali: empatia.mrpips.gov.pl, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Wnioskodawcy, którzy złożą kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenia wychowawcze do 31 sierpnia, otrzymają środki z programu do 31 października. Dzięki temu zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia od pierwszego miesiąca kolejnego okresu, czyli od października. Wnioski można będzie składać także w kolejnych miesiącach, jednak w przypadku złożenia ich później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli złożymy wniosek we wrześniu, to wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada, z wyrównaniem za październik i listopad. Natomiast złożenie wniosku w październiku, zagwarantuje przyznanie i wypłatę świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień najpóźniej do 31 grudnia. Z kolei dokumenty złożone w listopadzie spowodują, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, nastąpi do końca stycznia 2018 r. Jak informuje resort rodziny wynika, że wniosek złożony między 31 grudnia 2017 r. a 31 stycznia 2018 r., analogicznie jak w poprzednim przypadku, spowoduje, że wypłata nastąpi najpóźniej do końca lutego przyszłego roku.

Główne zasady bez zmian

Główne zasady przyznawania świadczeń nie ulegną zmianie. Wsparcie od drugiego dziecka obejmuje rodziców i opiekunów dzieci do 18 roku życia. W przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto, może otrzymać wsparcie również na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

O wniosku i wymaganych załącznikach przeczytasz tutaj.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dodatkowe wsparcie wynoszące 500 zł mogą otrzymać rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

 

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia