Minął rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jarocin na nowych zasadach, określonych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zaczął funkcjonować w gminie Jarocin 1 lipca 2013 r.

Jego początki były trudne. Zarówno gmina, mieszkańcy jak i firma wywozowa musieli nauczyć się nowych zasad. Sytuacja zaczęła stabilizować się po ok. 2 miesiącach funkcjonowania systemu. Gmina Jarocin objęła systemem nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe czyli np. szkoły, firmy, restauracje, stowarzyszenia, urzędy. Dało to możliwość kontroli strumienia odpadów komunalnych, powstających na terenie całej gminy. Po roku funkcjonowania systemu, można w pełni wysnuć wnioski, że system funkcjonuje prawidłowo, zgodnie z nowymi przepisami. Można zauważyć zdecydowany wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Zwiększyła się ilość zbieranych surowców wtórnych wśród mieszkańców domów indywidualnych oraz w budynkach wielorodzinnych. Większa liczba pojemników i dzwonów na odpady selektywne ułatwia mieszkańcom ich zbieranie. W ramach nowego systemu, rozpoczęto zbiórkę odpadów biodegradowalnych, czego dotychczas nie było. Raz w miesiącu w okresie od maja do listopada bezpośrednio od mieszkańców odbierane są odpady zielone (skoszona trawa z przydomowych trawników oraz opadłe liście z drzew).

Gmina Jarocin postanowiła również wprowadzić bezpośrednią zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców, która odbywa się dwa razy w roku w wyznaczonych harmonogramem terminach. Oprócz tego mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczać odpady takie jak: zielone, niebezpieczne i problemowe, zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, styropian, opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak, puszki aluminiowe, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy, zlokalizowanego w Witaszyczkach.

Celem ułatwienia i dostosowania się do potrzeb mieszkańców zamieszkujących w skupiskach wielorodzinnych, gmina Jarocin postanowiła o odbieraniu kontenerów zlokalizowanych na osiedlach bezpośrednio po zgłoszeniu zarządcy. Daje to możliwość szybkiej interwencji w przypadku przepełnienia kontenera.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia