W minioną środę w jarocińskim ratuszu odbyło się spotkanie moderowane przez przedstawicieli Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z Warszawy.

Jego celem było ustalenie zakresu współpracy z gminą Jarocin w ramach realizacji projektów „Konsultacje z zasadami” oraz „Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej”, dotyczącego tworzenia zasad prowadzenia konsultacji społecznych oraz realizowania budżetu obywatelskiego. Gmina Jarocin dołączyła do ogólnopolskich projektów, w których udział bierze kilka gmin.

Podstawy wspólnej pracy nad samorządowymi regulacjami prowadzenia konsultacji społecznych oraz udoskonalania zasad budżetu partycypacyjnego muszą zostać oparte o szeroką współpracę międzysektorową, bazującą na dialogu pomiędzy urzędnikami, radnymi, organizacjami pozarządowymi a społecznością lokalną. Taka konfiguracja stron pozwala na osadzenie wypracowanych zasad w każdym środowisku i ich upowszechnienie w skali lokalnej. W związku z tym jednym z głównych celów ww. projektów jest wypracowanie jasnych, prostych i precyzyjnych zasad, na podstawie których wiele działań w naszej gminie zostanie zainicjowanych przez samych mieszkańców i pozwoli na jej dynamiczny rozwój, a w efekcie na zadowolenie naszych obywateli.

Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia” przewiduje kilka spotkań dla wszystkich mieszkańców gminy, podczas których szeroko dyskutować będziemy o nowych zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego często nazywanego obywatelskim, aby następnie tworzyć  wspólnie dokumentację, zawierającą zbiór procedur dla Jarocina. Podobne Wczorajsze spotkanie podzielono na dwa części, w pierwszej uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego, natomiast w drugiej udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, wchodzących w skład zespołów konsultacyjnych funkcjonujących w oparciu o Program współpracy gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi.

Realizację projektów rozpocznie spotkanie z mieszkańcami, zaplanowane na 23 kwietnia o godzinie 17.00 w Jarocińskim Ośrodku Kultury. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą, aby ich głos liczył się w podejmowaniu istotnych dla naszej gminy decyzji. Więcej informacji już wkrótce w powstającej specjalnie w tym celu zakładce strony www.jarocin.pl.

"Konsultacje z zasadami"

"Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej"

Projekt realizujemy w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia