Rozpoczynają się konsultacje w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Najpierw, 18 października o godz. 16.00 w JOK Jarocin spotkają się zespoły konsultacyjne zajmujące się kulturą i edukacją, sportem i zdrowiem oraz sprawami społecznymi. 26 października o godz. 16.00 w JOK Jarocin odbędzie się spotkanie konsultacyjne z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. - Program nie zmienia się znacząco w porównaniu z obowiązującym na rok 2017. Proponujemy jednak, aby w roku 2018 priorytetowo traktowane były przedsięwzięcia kulturalne uwzględniające 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kolejnym proponowanym priorytetem jest realizacja zadań na obszarze uznanym przez radę miejską za zdegradowany, na którym są niezbędne do podjęcia działania w ramach rewitalizacji społecznej, a takowymi mogą być projekty kulturalne, sportowe, profilaktyczne, aktywizujące społeczność czy edukacyjne - zaznacza Robert Kaźmierczak,  zastępca burmistrza Jarocina. 

Obecnie nie są jeszcze znane kwoty przewidziane na poszczególne zadania. Podobnie jak co roku zostaną one podane po złożeniu przez burmistrza projektu budżetu gminy na kolejny rok, czyli do 15 listopada.

Propozycje zmian do projektu programu można przesyłać na załączonym formularzu na adres klewkun@jarocin.pl do 23 października.  

Projekt Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Formularz propozycji zmian do projektu programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia