Burmistrz Jarocina zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz chętnych rodziców do udziału w konferencji „Przyczyny i konsekwencje zachowań nastolatków”, która odbędzie się we wtorek, 25 kwietnia w Zespole Szkół w Witaszycach. Prelegentami będą: sędzia Anna Maria Wesołowska z Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz dr Marek Kaczmarzyk z Pracowni Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Śląskiego. Wstęp wolny.

Konferencja rozpocznie się o godz. 15:30 i potrwa do godz. 18:30.

W programie konferencji:

- rola edukacji prawnej i zasady odpowiedzialności nieletnich

- zagrożenia:  grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet,

- formy przemocy wobec dziecka: eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka
w konflikcie około - rozwodowym - obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd

- rodzice a szkoła, w tym obowiązki rodziców wobec dziecka

- obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji

- mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów

- neurorozwojowe podłoże zrozumienia zachowania nastolatków

- mózgi i racjonalność decyzji

- pułapki interpretacji zachowań nastolatka i bezpieczne poszukiwanie kompromisu

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Konsultacje Spoeczne

Kategorie aktualności

Wydarzenia