Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w środę 8 października br. na godz. 16.00 do siedziby muzeum w ratuszu, w której odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi.

Odbyło sie juz spotkanie w gronie branżowych zespołów konsultacyjnych, który zgłosił kilka uwag. Dotyczyły one przede wszystkim:

 • Kultura i edukacja
  • potrzeba ogłaszania konkursów na zadania promocyjne
  • rozważyć dzielenie środków na przedsięwzięcia, imprezy na dwa konkursy, na dwa półrocza
  • w trybie bezkonkursowy nie poddawać ofert pod opinie komisji konkursowych
 • Sprawy społeczne

  • Par.2 pkt.9  Podjąć działania dla realnej konsultacji projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
  • Par.3.pkt.1  Zasady współpracy w tym partnerstwa i efektywności wymagają dalszego udoskonalenia i unormowania - należy dodać im nowej wartości.
  • Par. 4 pkt.  Do celu "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego" oraz finansowych form współpracy należy dopisać Inicjatywę Lokalna i Budżet Obywatelski
  • par. 9 Proponuje sie ustalić minimalną kwotę dofinansowania 2 500 zł
  • Par. 10 Popieramy przyjęcie zasady składania wniosków w wersji elektronicznej
  • Par. 11pkt.2 w kryteriach wyboru podnieść do 20 pkt udział środków własnych,  „postopniować” i dodać kryterium oceny rozliczania się oferenta  z poprzednio zlecanych zadań 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia