Najbliższa sobota, czyli 5 kwietnia będzie "Dniem otwartym" w Urzędzie Skarbowym w Jarocinie.

Tego dnia urząd będzie czynny w godzinach 900 – 1300. W ramach dnia otwartego będą przyjmowane: pisma, wnioski, podania, zgłoszenia rejestracyjne i aktualizacyjne podatników oraz zeznania roczne.

Będzie także możliwość uzyskania informacji telefonicznej w zakresie rozliczenia podatku dochodowego os osób fizycznych pod numerem tel. 62 5056060. Informację będzie można uzyskać też podczas osobistej wizyty        w urzędzie na wyodrębnionym stanowisku w Sali Obsługi Podatnika.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, składający PIT-36 i PIT-36L  będą mogli przed złożeniem zeznania uzgodnić wpłaty dokonanych zaliczek na podatek dochodowy (pok. 20A za Salą Obsługi Podatnika).

Jednocześnie przypominamy, że za rok 2013 zeznania roczne można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Deklaracje podatkowe składa się drogą elektroniczną m.in. poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl

Podczas „Dnia otwartego”, na wyodrębnionym stanowisku w Sali Obsługi Podatnika będą Państwo mogli wypełnić swoje rozliczenie roczne oraz wysłać PIT przez Internet. Pracownik tutejszego urzędu udzieli Państwu instruktażu jak poprzez e-deklaracje wypełnić zeznanie roczne i wysłać je elektronicznie.

Gdy zechcą Państwo skorzystać z udostępnionego stanowiska komputerowego proszę o zgłoszenie się do Pani Anny Nyczke – pracownika na stanowisku nr 4 w Sali Obsługi Podatnika.

Chcąc wysłać zeznanie roczne przez Internet należy zabrać ze sobą:

- informacje o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach otrzymane od płatników za rok 2013 (PIT-11, PIT-8C, PIT-11A, PIT-40A),

- dowód osobisty.

Jeżeli zamierzają Państwo skorzystać z ulg podatkowych w rozliczeniu za 2013 r. to prosimy również o ustalenie kwoty przysługującej ulgi (przed przyjściem do urzędu) oraz posiadanie niezbędnych danych dotyczących zastosowania niektórych ulg np.:

- w przypadku ulgi z tytułu wychowywania dziecka – dane dzieci (PESEL lub imię, nazwisko i data urodzenia),

- w przypadku dokonania darowizny – dane identyfikacyjne i adres obdarowanego.

Jeżeli zamierzają Państwo przekazać 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego to proszę o posiadanie nr KRS wybranej organizacji. Mogą Państwo również wybrać Organizację Pożytku Publicznego z wykazu opublikowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w takim przypadku wykaz zostanie Państwu udostępniony.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia