Najwyższy Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę gminy Jarocin na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z sierpnia 2014 roku i jednocześnie uznał za podjęte z naruszeniem prawa i nie podlegające wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie utworzenia sołectw na terenie miasta. Sąd uznał także, że brak jest precyzyjnych definicji jednostek pomocniczych, jakim są sołectwa.

Niezwłocznie przystępujemy do odtworzenia osiedli, które po konsultacjach społecznych, będziemy chcieli jeszcze na kwietniowej sesji powołać – informuje zastępca burmistrza Jarocina Robert Kaźmierczak. - Jutro podczas najważniejszego spotkania samorządowców z całego kraju Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego, ministrów i parlamentarzystów, Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki zaproponuje potrzebę niezwłocznej zmiany ustawy o funduszu sołeckim tak, aby została ona rozszerzone o tworzenie funduszy osiedlowych. Taka możliwość oznaczałaby zrównanie w prawach mieszkańców miast i wsi – podkreśla wiceburmistrz Kaźmierczak.

Funkcjonowanie funduszu sołeckiego jest korzystne dla mieszkańców, którzy współdecydują o wydawaniu środków finansowych, bowiem burmistrz i rada miejska muszą uwzględniać decyzje zebrań wiejskich w budżecie gminy. Istnieją również korzyści dla gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, która może odzyskać z Ministerstwa Finansów nawet do 40% środków, które zostały wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dzisiejszy wyrok Najwyższego Sadu Administracyjnego w Warszawie jest wynikiem blisko dwuletniej sądowej drogi jarocińskich sołectw, którą rozpoczął Wojewoda Wielkopolski, zaskarżając uchwały o powołaniu sołectw w Jarocinie do sądu. Powodem zaskarżenia uchwał były konsekwencje, jakie w przypadku sołectw w mieście, musiałby ponieść budżet państwa. Kiedy w 2014 roku w sądzie rozpatrywane były uchwały sołeckie, w sejmie i senacie nowelizowano ustawę o funduszu sołeckim. - Z pełną świadomością nierównego traktowania mieszkańców miast i wsi parlamentarzyści postanowili zmienić ustawę o funduszu sołeckim bez rozszerzenia jej zapisów o tworzące fundusze osiedlowe. Gdyby tak się stało, żaden samorząd w Polsce nie starałby się dopasowywać do obowiązującego prawa, ale mógłby z pożytkiem dla mieszkańców stosować prawo równe dla wszystkich – podkreśla zastępca burmistrza Jarocina. - Jednak minister finansów musiałby zwracać gminom część wydatków z funduszu osiedlowego, podobnie jak to ma miejsce w przypadku funduszu sołeckiego, a na takie rozwiązanie, skutkujące korzyściami finansowymi dla gmin, z pewnością nie godził się rząd – podsumowuje wiceburmistrz Kaźmierczak.  

Rada Miejska w Jarocinie na początku 2013 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii radców prawnych, Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym, że sołectwa mogą być tworzone i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zdecydowała o zniesieniu 6 osiedli i powołaniu 6 sołectw w mieście. Wcześniej takie rozwiązania funkcjonowały już w niektórych miastach w Polsce. W związku z toczącymi się sprawami sądowymi funkcjonowanie sołectw w Jarocinie zawieszone jest od 6 sierpnia 2014 roku.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia