Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami…”, które skierowane jest do przedstawicieli instytucji kultury. Spotkanie odbędzie się w środę 3 czerwca 2015 r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

Podczas spotkania  przekazane zostaną  ogólne informacje na temat planowanego wsparcia dla instytucji kultury. W tym zakresie przedstawione zostaną informacje o:

  1. Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020: Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”;
  2. Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”;
  3. Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020: „Poddziałanie 2.3.2. Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”;
  4. Programach Komisji Europejskiej „Kreatywna Europa” oraz „Europa dla obywateli 2014-2020”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu:  /62/ 740 79 56 lub /62/ 747 81 83 lub poprzez e-mail na adres: jarocin.fe@wielkopolskie.pl

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowani będą przedstawiciele instytucji kultury (potencjalni beneficjenci).

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Szczegółowe informacje:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie
Al. Niepodległości 10-12
tel. 62 740 79 56, 62 747 81 83

Program spotkania


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia